FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Cooperarea în domeniul mediului ambiant (inclusiv schimbări climatice)

Buget: 1.8 miliarde de € (2007 - 2013)

Problemele puse de presiunile crescânde, naturale şi umane, asupra mediului şi a resurselor sale impun o abordare coordonată la nivel pan-european şi internaţional.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Este nevoie să înţelegem mai bine şi să facem faţă problemelor precum sunt schimbările climatice şi să identificăm tehnologiile de mediu, pentru a îmbunătăţi atât managementul resurselor naturale cât şi a celor artificiale. Aceste activităţi vor răspunde nevoilor politicii energetice precum estimările impactului pe termen lung al politicilor UE şi continuarea acţiunilor protocolului Kyoto şi a acţiunilor post-Kyoto referitoare la schimbările climatice.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Un management durabil al mediului şi a resurselor sale necesită o cercetare interdisciplinară şi integrată în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor noastre asupra interacţiunilor dintre climă, biosferă, ecosisteme şi activităţile umane. Aceasta ne va ajuta să dezvoltăm noi tehnologii, instrumente şi servicii de mediu.

Programul „Mediu” va fi implementat în următoarele activităţi şi domenii:

 1. Schimbări climatice, poluare şi risc:
  • Presiuni asupra mediului şi climatului
  • Mediul înconjurător şi sănătatea
  • Catastrofe naturale
 2. Managementul durabil al resurselor
  • Conservarea şi managementul durabil al resurselor naturale şi artificiale şi a biodiversităţii
  • Managementul mediului acvatic marin
 3. Tehnologii de mediu
  • Tehnologii de mediu pentru observarea, simularea, prevenirea, atenuarea, adaptarea, remedierea şi restaurarea factorilor de mediu naturali şi artificiali.
  • Protecţia, conservarea şi sporirea patrimoniului cultural
  • Evaluarea, verificarea şi testarea tehnologiilor
 4. Mijloace de observare şi evaluare a Pământului
  • Sisteme de observare a pământului (Terrei) şi oceanului, metode de monitorizare a mediului şi dezvoltare durabilă.
  • Metode de prognoză şi instrumente de evaluare pentru dezvoltarea durabilă

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Întărirea poziţiei UE pe pieţele internaţionale în ceea ce priveşte tehnologiile de mediu va contribui la un consum şi o producţie durabilă, aducând o creştere susţinută prin oportunităţile de afaceri şi competitivitatea crescută, protejând în acelaşi timp patrimoniul nostru cultural şi natural. O atenţie sporită va fi acordată tehnologiilor de aprovizionare cu apă şi a celor de salubritate, chimiei durabile, construcţiilor şi silviculturii, în asociere cu Platformele Tehnologice europene. Dimensiunea socio-economică va influenţa dezvoltarea şi introducerea lor pe piaţă, precum şi aplicaţiile ulterioare.

Sursa: FP7 - factsheets (pdf)