FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Cooperarea în domeniul spaţiului

Buget: 1.4 miliarde de € (2007 - 2013)

În ultimii 20 de ani, Europa a devenit un pionier în domeniul tehnologiei prin aplicaţii ca Observarea Pământului şi Galileo. Europa a investit în explorarea spaţiului prin misiuni cu costuri eficiente şi iniţiative realizate în colaborare cu Agenţia Spaţială Europeană asigurându-şi un loc strategic în acest domeniu.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Recent, Uniunea Europeană a decis să investească în GMES (Monitorizarea Globală pentru Mediu şi Securitate) care va avea un rol instrumental în administrarea consecinţelor dezastrelor naturale şi schimbărilor climatice. Galileo, printre altele aplicaţii, va sprijini dezvoltarea căutării şi a mecanismelor de salvare (SAR = Search and Rescue Mechanism). Cercetarea finanţată de UE va contribui la dezvoltarea Strategiei Spaţiale Europene. Aceasta, la rândul ei, va sprijini strategiile Comunitare în domeniile de agricultură, mediu, peşte şi pescuit, transport şi telecomunicaţii, fie prin instrumente de observare a spaţiului fie prin soluţii bazate pe cercetarea din spaţiu.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Ştiinţa bazată pe cercetarea din spaţiu este o forţă importantă care conduce la noi dezvoltări tehnologice care au un impact asupra vieţii noastre cotidiene. Activităţile de cercetare în perioada desfăşurării PC7 vor fi alese din următoarele domenii:

  • Cercetarea din spaţiul în serviciul societăţii europene (dezvoltând sisteme de observare prin satelit şi servicii GMES pentru administrarea mediului, securităţii, agriculturii, silviculturii şi meteorologiei, protecţiei civile şi managementului de risc);
  • Explorarea spaţiului (procurarea de sprijin pentru iniţiativele realizate prin colaborare cu ESA (Agenţia Spaţială Europeană) sau agenţiile spaţiale naţionale, eforturi coordonate pentru dezvoltarea telescoapelor spaţiale);
  • Cercetarea şi Dezvoltarea Tehnologică pentru o infrastructură Spaţială mai puternică (cercetare pentru a sprijini nevoile pe termen lung cum ar fi transportul spaţial, bio– medicina, ştiinţele vieţii şi ştiinţele fizice în spaţiu).

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Spaţiul este un sector industrial strategic aflat în creştere iar aplicaţiile sale sprijină activitatea economică şi serviciile guvernamentale. Companiile europene, printre care IMM – urile fiind majoritare, sunt factorii principali pe piaţa comercială globală de producţia de sateliţi, servicii de lansare, operaţii de satelit şi furnizori de servicii necesare pentru partea ulterioară a cercetării. Pentru a susţine o industrie competitivă sunt necesare noi cercetări şi tehnologii iar sprijinul oferit prin PC7 promite să creeze aceste oportunităţi.

Sursa: FP7 - factsheets (pdf)