FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Instruirea şi dezvoltarea carierelor cercetătorilor

Formarea continuă şi dezvoltarea carierei, cu scopul de a sprijini dezvoltarea carierelor cercetătorilor experimentaţi. În vederea completării sau obţinerii de noi cunoştinţe şi competenţe sau pentru a îmbunătăţi inter/multidisciplinaritatea şi/sau mobilitatea inter-sectorială, se prevede sprijin pentru cercetătorii cu nevoi speciale pentru acumularea de competenţe complementare şi cunoştinţe, astfel încât cercetătorii să poată continua o carieră de cercetare după o întrerupere a acesteia şi pentru (re-)integrarea cercetătorilor în poziţii de cercetare pe termen lung în Europa, inclusiv în ţara de origine, după o experienţă de mobilitate transnaţională/internaţională. Această linie de acţiune se va aplica atât prin burse individuale acordate direct la nivel comunitar, cât şi prin cofinanţarea programelor regionale, naţionale sau internaţionale, atunci când acestea îndeplinesc criteriile de valoare adăugată europeană, transparenţă şi deschidere.