FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Parteneriate întreprinderi - mediu academic (IAPP)

Acţiunea Marie Curie Parteneriate şi colaborări industrie-mediul academic (IAPP) are drept scop consolidarea parteneriatelor dintre organizaţiile de cercetare publice şi întreprinderile comerciale private, în special întreprinderile mici şi mijlocii, în baza unor programe comune de cooperare în vederea schimbului de cunostinţe şi experienţă între sectorul industrial şi cel academic.

Pentru a aplica la aceasta acţiune, se crează partneriate între cel putin una sau mai multe instituţii de cercetare (universităţi, centre de cercetare) şi una sau mai multe întreprinderi comerciale, în special întreprinderile mici şi mijlocii (IMM). Părţile intrate în parteneriat trebuie sa fie din diferite ţări ale UE sau ţări asociate la PC7.  Participarea ţărilor terte (Moldovei) este posibilă prin aderarea la un partneriat deja format.

Informaţie suplimentară poate fi accesata pe pagina web CORDIS la adresa: http://cordis.europa.eu/fp7/people/industry-academia_en.html