FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Programul specific Oameni

Buget: 4.7 miliarde de € (2007 - 2013)

Este nevoie de cercetători bine instruiţi şi calificaţi pentru a putea ameliora bunăstarea cetăţenilor noştri si favoriza creşterea economică.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Pentru a fi competitivi la nivel global, este nevoie de cat mai mulţi oameni care să urmeze o carieră în cercetare şi cărora să le oferim bazele pentru o piaţă de muncă deschisă. De aceea, Europa trebuie transformată într-un continent atractiv care va susţine inovaţia, cunoaşterea, crearea de cunoştinţe şi va încuraja cercetătorii să rămână. În decursul PC7, o serie de acţiuni finanţate de UE, vor susţine instruirea continuă, cercetarea şi mobilitatea oamenilor de ştiinţă cu calificare înaltă în interiorul Europei şi în restul lumii. Întrunind obiectivele de mai sus, vom încuraja proliferarea centrelor de excelenţă în UE şi contribuţia lor în noi arii de cercetare şi tehnologie.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Având la bază experienţa plină de succes a acţiunilor Marie Curie, programul “Oameni” va perfecţiona potenţialul uman în cercetarea şi dezvoltarea europeană, acoperind toate stagiile vieţii profesionale ale unui cercetător, de la instruirea iniţială până la studiu pe viaţă şi dezvoltarea carierei.

Următoarele tipuri de acţiuni sunt planificate în perioada PC7:

  • Instruirea iniţială a cercetătorilor va fi oferită prin reţelele Marie Curie, care le vor perfecţiona deprinderile de cercetare şi îi vor ajuta să se alăture grupurilor de cercetare deja stabilite. În paralel, instruirea complementară le va mări perspectivele de carieră, atât în sectoarele de stat cât şi în cele private.
 

Acţiuni Marie Curie

1. Instruirea iniţială a cercetătorilor
2. Parteneriate şi colaborări industrie-mediul academic
3. Instruirea pe viată şi dezvoltarea carierei
4. Dimensiunea internaţională
5. Acţiuni specifice
  • Noaptea cercetătorilor (RN)
  • Alte acţiuni specifice
* Cercetătorii din Republica Moldova sunt eligibili pentru participare.

NOTĂ: la toate acţiunile Marie Curie domeniile ştiintifice sunt alese de catre aplicanţi în mod liber. Sunt eligibile toate domeniile de cercetare şi dezvoltare tehnologică cu excepţia celor ce se referă la Tratatul EURATOM.
  • Instruire pe viaţă şi dezvoltarea carierei prin burse individuale şi programe de cofinanţare la nivel internaţional, naţional şi regional. Acestea oferă cercetătorilor experimentaţi ocazia să dobândească noi deprinderi, să îşi sporească mobilitatea şi să se reintegreze în cercetare.
  • O dimensiune internaţională va fi atinsă prin burse internaţionale de intrare şi de ieşire, cu scopul de a spori talentele de cercetare în afara Europei şi de a găzdui colaborări de cercetare cu beneficii reciproce cu cercetători din afara Europei. Activitatea va include de asemenea, măsuri de a contracara „fluxul de creiere” şi de a crea reţele de cercetători europeni care lucrează în străinătate.
  • Acţiuni specifice vor fi implementate pentru a sprijini formarea unei pieţe de muncă pentru cercetători autentic europeană, aşa cum ar fi înlăturarea obstacolelor de mobilitate şi sporirea perspectivelor lor de cariera. Instituţiilor publice li se vor oferi stimulente pentru a promova mobilitatea, calitatea şi profilul cercetătorilor lor, precum şi premii pentru a putea mări conştiinţa publică a acţiunilor Marie Curie şi a obiectivelor acestora.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Participarea industriei şi a IMM-urilor este prevăzută prin toate acţiunile Marie Curie. Implicarea industriei va fi puternic sprijinită prin acţiuni direcţionate la instruirea iniţială a cercetătorilor. În paralel, o altă acţiune va avea ca scop construirea unei colaborări pe termen lung între academii, industrii şi IMM-uri. Obiectivul este de a stimula mobilitatea dintre sectoare şi de a intensifica schimbul de cunoaştinţe prin parteneriate mixte de cercetare. Recrutarea de cercetători experimentaţi în astfel de parteneriate va fi consolidată de secundariatul (detaşarea) de personal între sectoare şi prin organizarea de evenimente.