FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Capacităţi: Infrastructuri de cercetare

Buget: 1.8 miliarde de € (2007 - 2013)

Infrastructurile de cercetare joacă un rol din ce în ce mai important în cunoaştere, tehnologie şi în exploatarea acestora. Este necesară crearea unei game largi de expertiză şi crearea unor căi de acces la scara europeană pentru o comunitate largă de oameni de ştiinţă şi industrii.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Câteva exemple de infrastructuri de cercetare includ: surse de radiaţie, baze de date în geomică şi în ştiinţe sociale, observatoare pentru ştiinţele mediului, sisteme de imaging, camere curate pentru crearea de materiale noi sau nanoelectronice, infrastructuri electronice de informatică şi comunicare, şi telescoape. Aceste dotări, resurse sau servicii, au puterea de a reuni oameni şi investiţii şi de a contribui la dezvoltarea economică naţională, regională şi europeană. De aceea, ele sunt importante pentru cercetare, educaţie şi inovaţie.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Cele mai avansate infrastructuri de cercetare necesită o gamă largă de expertiză pentru a se dezvolta. În acelaşi timp, ele oferă posibilitatea de a crea medii bogate de cercetare şi de a atrage cercetători din diferite ţări, regiuni şi discipline. Mii de oameni de ştiinţă şi studenţi de la universităţi, institute de cercetare sau industrii din Europa şi străinătate beneficiază de infrastructuri de cercetare.

Infrastructurile de cercetare pot fi considerate drept Centre strategice de Excelenţă pentru cercetare şi instruire, precum şi catalizator în parteneriatele public - private din domeniul cercetării. Avantajul colaborărilor interdisciplinare şi instituţionale constă în interacţiunile personale dintre cercetătorii din diverse ţări şi discipline şi cu diverse locuri de muncă. Întrucât activităţile din aceste dotări se află la graniţele ştiinţei, ele stimulează interesul tinerilor şi îi motivează să urmeze cariere ştiinţifice.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Industria foloseşte dotările pentru infrastructurile de cercetare în colaborare cu cercetătorii. Construirea şi întreţinerea lor creează efecte importante de cerere şi ofertă. Astfel de capacităţi de inovaţie pot fi văzute prin mobilitatea cercetătorilor din domeniul public în cel privat şi noile tehnologii aplicate în crearea de instalaţii de cercetare de nivel mondial, sau produse derivate şi/sau companii noi. Fără îndoială, infrastructurile de cercetare stimulează impactele industriale şi joacă un rol important în crearea unei interfeţe între ştiinţă şi industrie.

Infrastructurile de cercetare au de asemenea, şi impacte socio-economice, de exemplu, acolo unde există infrastructuri de cercetare pan-europene, adesea se află şi „noduri tehnologice” sau aşa numitele parcuri tehnologice. Astfel de centre strategice de transfer de cunoştinţe oferă atât posibilitatea mai bună pentru contacte în cercetarea interdisciplinară cat şi o mai mare atracţie pentru firmele de înalta tehnologie. Ca urmare, diversele regiuni adesea concurează pentru a atrage noi instalaţii, iar acest fapt poate reprezenta o oportunitate de a mări interacţiunea public - privată în finanţarea activităţilor de cercetare.

Sursa: FP7 - factsheets (pdf)