FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Regiunile cunoaşterii

Buget: 126 milioane € (2007 - 2013)

Regiunile sunt recunoscute din ce în ce mai mult ca actori importanţi în cercetarea şi dezvoltarea din UE. Resursele locale joacă un rol activ în efortul ştiinţific şi în inovaţie în favoarea societăţii.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Acţiunile efectuate în acest domeniu vor face posibil ca regiunile europene să îşi intensifice capacitatea de investigaţie şi derulare a activităţilor de cercetare. Acesta poate fi benefică pentru regiuni din punct de vedere local, dar şi o modalitate de a maximiza potenţialul lor pentru o implicare eficientă în proiectele de cercetare europeană.

Politica de cercetare şi activităţile la nivel regional depind de multe ori de dezvoltarea „grupurilor” care unesc factori publici şi privaţi. Acţiunea Pilot a programului „Regiuni de Cunoaştere” a demonstrat dinamica acestei evoluţii şi necesitatea de sprijini şi încuraja dezvoltarea unor asemenea structuri regionale.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Încurajarea reţelelor transnaţionale de regiuni şi a grupurilor care au ca obiectiv principal cercetarea va ajuta la maximizarea potenţialului regional, creând un mediu dinamic care poate atrage sau reţine pe cei mai buni cercetători. Aceste grupuri vor reuni universităţi, centre de cercetare, companii sau autorităţi regionale, consilii sau agenţii de dezvoltare.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Industria în general şi IMM – urile în special sunt parteneri esenţiali în proiectele de cercetare de succes ale UE. Sprijinind regiunile pentru a-şi mări capacitatea de investiţie în cercetare şi dezvoltare se vor consolida competitivitatea şi capacităţile de absorbţie a cunoştinţelor.

Corelarea cu politica regională a Comunitatii precum şi programele majore naţionale şi regionale, în special cu privire la convergenţă şi regiunile îndepărtate ale UE.

Activitatea Regiunilor de Cunoaştere va încuraja cooperarea regională şi post frontalieră în domeniul cercetării, indiferent dacă regiunile respective intră sub convergenţa sau obiectivul de competitivitate regional.