FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Ştiinţa în societate

Buget: 280 milioane € (2007 - 2013)

'Ştiinţa in Societate” îşi propune să construiască o punte peste spaţiul dintre profesioniştii din domeniul ştiinţific şi cei fără studii ştiinţifice, şi să promoveze ideea de cultură ştiinţifică la nivelul publicului larg. De aceea, unele dintre iniţiative, au ca scop trezirea curiozităţii tinerilor pentru ştiinţă şi consolidarea studiului ştiinţific la toate nivelele.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

În timp ce ştiinţa şi tehnologia au o influenţă din ce în ce mai mare asupra vieţii noastre cotidiene, ea poate părea absentă din grijile zilnice a unei mari părţi a publicului şi a politicienilor. Aspectele polemice referitoare la tehnologiile în formare, trebuie adresate de către societate pe baza unei dezbateri bine informate ce va conduce la alegeri şi hotărâri solide. De aceea, un alt factor determinant, este încurajarea dialogului social în ceea ce priveşte politica de cercetare; stimularea organizaţiilor societăţii civile pentru ca ele să devină mai implicate în cercetare; dezbaterea şi promovarea valorilor comune, oportunităţilor egale şi a dialogului social.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Iniţiativa preluată în cadrul „Ştiinţei în Societate” va oferi sprijin unor probleme de tipul consolidării şi perfecţionării sistemului ştiinţific european. Acesta include „autoreglarea” şi dezvoltarea unei politici în ceea ce priveşte rolul universităţilor. Se va consolida rolul cercetării în universităţi şi angajamentul lor în provocările globalizării.

Este prevăzută continuarea şi expansiunea ulterioară a cercetărilor referitoare la participarea femeilor si bărbaţilor în aceste activităţi, inclusiv integrarea dimensiunii abordării în funcţie de sex în toate zonele de cercetare.

O atenţie specială va fi acordată comunicării dintre lumea ştiinţifică şi audienţa largă a politicienilor, mass-mediei şi a publicului larg. Aceasta, se va realiza parţial prin sprijinul colaborării strânse dintre oamenii de ştiinţă şi profesioniştii din domeniul massmediei.

Eforturi ulterioare vor fi făcute pentru a stabili punctele cheie în încercarea de a face cercetare în mod etic şi în lumina drepturilor fundamentale. Se vor lua iniţiative pentru o mai bună conducere a sistemului european de cercetare şi inovaţie.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Prin stimularea tinerilor în a urma studii ştiinţifice, necesităţile personalului industrial pot fi mai bine sprijinite pe termen lung. Se va promova progresul femeilor în cariere ştiinţifice, alături de o mai mare punere în valoare a talentelor lor profesionale şi ştiinţifice.

Cadrele etice pentru activităţile de cercetare împreuna cu o cultură deschisă la dezbateri în ceea ce priveşte cercetarea şi locul acesteia în societate, vor fi consolidate pentru a spori încrederea cetăţenilor în activităţile industriale de cercetare.