FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Sprijin pentru dezvoltarea coerentă a politicilor

Buget: 70 milioane € (2007-2013)

Europa are nevoie să îşi consolideze coerenţa strategiilor de cercetare la nivel regional, naţional şi european şi să îşi mărească potenţialul în producţie şi utilizarea de cunoştinţe pentru a deveni mai competitivă şi să furnizeze soluţii la câteva provocări cărora le face faţă azi.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Investiţia publică în cercetare va deveni mai eficientă din punct de vedere al costurilor printr-o mai bună monitorizare şi coordonare a strategiilor în Europa. Se estimeaza că o mai bună colaborare între cei care creează strategii la nivel naţional, regional şi european va duce la identificarea unor bune practici şi a unui mai bun proces de dezvoltare de politici. Aceasta ar îmbunătăţi condiţiile pentru desfăşurarea cercetării şi în cele din urmă să consolideze potenţialul Europei de a crea locuri de muncă şi dezvoltare. Va furniza de asemenea o mai corectă evaluare a impactului cheltuielilor publice în cercetare asupra eficientizării investiţiilor private şi asupra competitivităţii.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Acţiunile sunt în principal destinate celor care creează strategii dar în final vor ameliora condiţiile pentru desfăşurarea cercetării. O singură acţiune specifică va dezvolta în continuare strategia europeană pentru resurse umane şi mobilitatea în cercetare printr-un număr de iniţiative de strategie regionale, naţionale şi Comunitare cum ar fi finanţarea de programe, legislaţie, recomandări şi directive. Obiectivul comun al acestor iniţiative este stimularea cercetătorilor de a rămâne în Europa şi să atragă creierele de vârf din întreaga lume.

Ïn perioada de derulare a PC7, vor fi sprijinite următoarele activităţi:

  • Monitorizarea, analiza şi evaluarea impactului strategiilor de cercetare publică şi a strategiilor industriale. Dezvoltarea de indicatori va furniza informaţii şi probe în definirea, implementarea şi evaluarea lor în cadrul coordinării transnaţionale de strategii.
  • Consolidarea, pe bază voluntară, a coordinării strategiilor de cercetare într-o dublă manieră: în primul rând, prin acţiunile care sprijină aplicarea metodei deschise de coordonare (OMC) şi în al doilea rând, prin încurajarea iniţiativelor de cooperare transnaţională asumate la nivel naţional sau regional cu privire la teme de interes comun.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Creşterea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare să ajungă la 3% din PIB în UE până în 2010, din care 2/3 ar trebui să provină din surse private şi îmbunătăţirea gradului de eficienţă, este o prioritate principală a strategiei de la Lisabona cu privire la dezvoltare şi locuri de muncă.

De aceea, este esenţială consolidarea sprijinului public pentru cercetare şi al efectului său de eficientizare al investiţiilor cu sprijinul actorilor din domeniul privat. În plus, identificarea măsurilor cele mai potrivite pentru încurajarea cercetării şi a dezvoltării investiţiilor în IMM-uri, în special în acelea cu potenţial de creştere ridicat, va contribui la investiţii mai mari în cercetare.