FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Activităţi de cooperare internaţională

Buget: 185 milioane € (2007 - 2013)

Mai mult de 100 de ţări din întreaga lume sunt implicate în Programele de Cercetare ale UE. Aceste activităţi vor continua în cadrul programului de „Cooperare” a PC7 care acoperă acţiunile de cooperare internaţională în 10 domenii tematice şi trans-tematice. Acestea vor fi implementate în coordonare cu programele „Cooperare”, „Oameni” şi „Capacităţi”ale PC7.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Cercetarea internaţională şi dezvoltarea vor contribui la producţia de bunuri publice globale şi vor ajuta la micşorarea diferenţelor care există între diferite ţări din lume. Există deja o cantitate importantă de cunoaştere ştiinţifică în lume care ameliorează standardul de viaţă al celor care locuiesc în ţările în curs de dezvoltare precum şi pe cel al cetăţenilor europeni. Acolo unde este posibil, Programul Cadru va contribui de asemenea la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare al Mileniului până în anul 2010.

Care este beneficiul pentru cercetători:

O mai mare participare a cercetătorilor şi a instituţiilor de cercetare din ţările terţe care aplică restricţiile necesare în problemele de securitate pentru a respecta aspectele de confidenţialitate în cadrul sectoarelor tematice. Ele vor fi încurajate să profite de ocazie – şi printr-o cercetare în cooperare sau prin parteneriat.

Acţiuni de cooperare specifice în fiecare domeniu tematic dedicate ţărilor terţe în cazul interesului reciproc, să coopereze pe subiecte specifice selectate pe baza nevoilor şi nivelelor tehnologice şi ştiinţifice. Aceste acţiuni sunt asociate ori cu înţelegeri de cooperare bilaterală ori cu dialoguri multilaterale între UE şi aceste ţări sau grupuri de ţări şi vor servi ca instrumente privilegiate pentru aplicarea cooperării între UE şi aceste ţări. În special, aceste acţiuni sunt:

  • Acţiuni care au ca scop consolidarea capacităţilor de cercetare a ţărilor candidate şi a ţărilor învecinate;
  • Activităţi de cooperare care urmăresc ţările în curs de dezvoltare şi în curs de aderare accentuându-se nevoile lor specifice în diferite sectoare ca de exemplu sănătate, agricultură, pescuit şi mediu şi aplicarea acestora în condiţiile financiare adaptate capacităţilor lor.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Cooperarea internaţională sub PC7 va integra în continuare UE în comunitatea internaţională şi astfel va sprijini evoluţia cercetării şi a tehnologiei în acele ţări care îşi construiesc propria capacitate de cunoaştere. Acestea vor duce, pe de o parte, la îmbogăţirea cercetării europene cu cunoştinţe generate în lume, iar pe de altă parte, va intensifica cunoaşterea de tehnologie şi ştiinţă precum şi competenţa societăţilor şi companiilor în ţările în curs de dezvoltare.