FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Aspecte financiare şi legale

Aspectele financiare şi legale de participare la Programul Cadru 7 sunt stipulate în Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiuni din cel de-al șaptelea Program-cadru și de difuzare a rezultatelor activităților de cercetare (2007-2013).
Documentul de bază cu privire la aspectele financiare și legale ale PC7 este Ghidul financiar pentru acţiuni indirecte.
Versiunea din 16/01/2012 in limba engleză a Ghidului financiar pentru acţiuni indirecte (Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions, version 16/01/2012) poate fi descărcată în format .pdf accesînd următorul link: sites/default/files/uploaded/financialguide_en_last%20update.pdf