FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Cooperarea în domeniul sănătăţii

Buget: 6 miliarde de € (2007 - 2013)

Obiectivul programelor de cercetare în domeniul sănătăţii este ameliorarea sănătăţii cetăţenilor europeni, precum şi creşterea şi intensificarea competitivităţii şi capacităţii inovative a industriei şi afacerilor din domeniul sănătăţii la nivel european. Problemele globale de sănătate, ca de exemplu epidemiile în curs de apariţie, vor fi de asemenea analizate. Colaborarea europeană cu ţările în curs de dezvoltare va permite acelor ţări să îşi dezvolte capacităţile de cercetare.

 

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Cetăţenii vor beneficia de programul de cercetare european în domeniul sănătăţii deoarece accentul se va pune pe: transferarea rezultatelor cercetării (ca de ex. transferul descoperirilor fundamentale în aplicaţii clinice, dezvoltarea şi validarea a noi metode de tratamente pentru promovarea sănătăţii şi prevenire, incluzând promovarea instrumentelor de diagnosticare a îmbătrânirii normale, a instrumentelor de diagnostic şi a tehnologiilor medicale, precum şi a sistemelor de îngrijire medicală durabile şi eficiente).

Cercetarea clinică va aborda un număr de boli, cum ar fi cancerul, bolile cardiovasculare, infecţioase, mentale, neurologice şi în special acele boli care sunt asociate cu îmbătrânirea, cum ar fi maladiile Alzheimer şi Parkinson.Prin încercări internaţionale în multiple centre de cercetare, implicând numărul cerut de pacienţi, va fi posibilă crearea de medicamente şi tratamente într-o perioadă mai scurtă de timp.

Care este beneficiul pentru cercetători:

Programul de cercetare în domeniul sănătăţii finanţat la nivel european se va focaliza pe:

Biotehnologie, instrumente generice şi tehnologii medicale pentru sănătatea umană

 • Cercetare completă;
 • Detecţie, diagnoză şi monitorizare;
 • Predicţia oportunităţii, securităţii şi eficienţei terapiilor;
 • Abordări şi intervenţii terapeutice inovativ.

Transferarea rezultatelor cercetării pentru asigurarea sănătăţii umane

 • Integrarea informaţiilor şi proceselor tehnologice;
 • Cercetarea privind bolile cerebrale şi conexe, dezvoltarea umană şi îmbătrînire;
 • Transferarea rezultatelor cercetării în tratarea bolilor infecţioase (HIV/AIDS, malarie, tuberculoză, SARS, gripă aviară);
 • Transferarea rezultatelor cercetării în tratarea afecţiunilor majore: cancer, boli cardiovasculare, diabet/obezitate, boli rare, alte afecţiuni cronice care includ afecţiuni reumatice, artrită şi distrofii musculare.

Optimizarea asigurării condiţiilor de sănătate pentru cetăţenii europeni

 • Transpunerea rezultatelor clinice în practica medicală;
 • Calitatea, eficienţa şi solidaritatea sistemelor de sănătate, inclusiv a sistemelor de sănătate aflate în tranziţie şi a strategiilor de îngrijire la domiciliu;
 • Îmbunătăţirea prevenirii îmbolnăvirilor şi o mai bună utilizare a medicamentelor;
 • Utilizarea adecvată a noilor terapii şi tehnologii medicale.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

IMM–urile bazate pe cercetare sunt principalii factori economici de presiune pentru îngrijire medicală, biotehnologie şi tehnologii medicale. Cercetarea biomedicală la nivel european va contribui la creşterea competitivităţii industriilor europene farmaceutice şi a sistemului de îngrijire medicală. Astfel, este imperativ ca UE să creeze un mediu care să conducă la inovaţie în sectorul public şi privat.

Sursa: FP7 - factsheets (pdf)