FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Cooperarea în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii

Buget: 9.1 miliarde de € (2007 - 2013)

TIC joacă un rol important în consolidarea inovaţiei, creativităţii şi competitivităţii în toate sectoarele industriale şi de servicii. Intrăm într-o nouă fază de dezvoltare care va duce la creştere şi dezvoltare durabilă în deceniile care urmează; totuşi, această creştere va fi realizabilă numai în măsura în care investim începând de acum în cercetarea şi în inovaţia legată de următoarea generaţie de tehnologii.

 

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

TIC deschid numeroase oportunităţi pentru cetăţenii şi consumatorii europeni. Există o mare varietate de aplicaţii incluzând prevederi pentru de îngrijirea sănătăţii, sistemele de transport, precum şi sistemele interactive inovative pentru recreere şi învăţare. Inovaţiile în TIC pot contribui la îmbunătăţirea procesului de prevenire bolilor şi la siguranţa îngrijirii medicale, pot facilita participarea activă a pacienţilor şi pot oferi o îngrijire personalizată. De asemenea se pot rezolva probleme asociate cu îmbătrânirea populaţiei.

Care este beneficiul pentru cercetători:

În cadrul PC7, activităţile de cercetare în domeniul TIC vor acoperi priorităţi strategice în domeniile dezvoltate din punct de vedere industrial şi tehnologic în Europa, cum ar fi reţelele de comunicaţie, computerizarea aplicată, nano – electronica şi tehnologiile pentru conţinutul audiovizual.

Domeniile de cercetare vor include:

  • Stabilitatea şi securitatea infrastructurii reţelelor şi serviciilor;
  • Performanţă şi siguranţa sistemelor electronice şi a componentelor;
  • Sisteme personalizate de TIC;
  • Managementul conţinutului digital.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

TIC sunt responsabile pentru aproape jumătate din cîştigurile în productivitate ale economiilor actuale. Cîştigurile sunt datorate atât bunurilor şi serviciilor bazate pe TIC cu o mare valoare inovativă, cât şi îmbunătăţirii proceselor de afaceri prin difuzarea, adoptarea şi utilizarea TIC în întreaga economie. Sectoarele care utilizează în mod intensiv TIC includ: producţia industrială, automotoare, sectorul aerospaţial, farmaceutică, echipament medical, sectorul agroalimentar, precum şi servicii financiare, media şi comerţul cu amănuntul. Beneficiile raportate de societăţile comerciale, ca rezultat al unei utilizări crescute a TIC, includ o dezvoltare mai rapidă a producţiei, reducerea costurilor şi a cheltuielilor, tranzacţii mai rapide şi mai sigure, relaţii mai bune cu clienţii şi furnizorii, nivele perfecţionate de servicii şi sprijin pentru clienţi şi oportunităţi crescute de colaborare.

PC7 va facilita crearea de noi forme de desfăşurare a aplicaţiilor şi proceselor economice prin reţea precum şi noi abordări din domeniul ingineriei pentru aplicarea TIC în producţie.

Sursa: FP7 - factsheets (pdf)