FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Cooperarea în domeniul nanotehnologiilor, materialelor şi noilor tehnologii de producţie

Buget: 3.5 miliarde de € (2007 - 2013)

Activitatea Nanotehnologiilor, Materialelor şi a Tehnologiilor de Producţie are o puternică relevanţă socio-economică. Nanotehnologiile aduc soluţii noi şi pot avea performanţe mărite în întregul sector de producţie, precum şi în domeniile sanitar, medical, agricultură.

Care este beneficiul pentru cetăţeni:

Crearea de procese noi de producţie poate însemna o reducere de emisii poluante şi o folosire mai raţională a resurselor naturale. În acelaşi timp, inovaţiile de produse de consum mai sigure şi mai de încredere, de vehicule maipuţin poluante, în combinaţie cu inovaţiile din industria de construcţii, doresc să întâmpine necesităţile populaţiei şi să le îmbunătăţească calitatea de viată, reducând riscurile şi ameliorând sănătatea şi bunăstarea. Promovarea unor modele de consum durabil conduce la îmbunătăţirea sănătăţii, conştiinţa personală şi schimbarea de comportament a cetăţenilor.

Introducerea rezultatelor nanotehnologiei prezintă de asemenea un nou spectru de riscuri şi de probleme de natură etică ce vor fi abordate. Problemele etice se referă la integritatea şi demnitatea umană (ex. „cipuri” care monitorizează sau controlează comportamentul oamenilor), riscuri asociate cu pericole de sănătate şi de mediu.

Care este beneficiul pentru cercetători:

  • Nanoştiinţe şi Nanotehnologii: Obiectivul este crearea de materiale şi sisteme cu proprietăţi şi comportament predefinit, bazate pe cunoştinţe îmbunătăţite şi experienţa sporită, la scară nano. Aceasta va conduce la o nouă generaţie de produse şi servicii pentru o întreagă gamă de aplicaţii, minimalizând în acelaşi timp orice potenţial impact advers asupra mediului şi a sănătăţii.
  • Materiale: Cercetarea se va concentra pe crearea de suprafeţe multifuncţionale şi materiale cu proprietăţi ajustate şi cu performanţe previzibile pentru noi produse şi procese, precum şi pentru repararea lor.
  • Producţie nouă: Baza pentru inovaţie în aceasta zonă va consta în cunoştinţe noi şi aplicarea lor în producţie durabilă şi modele de consum. Acest fapt atrage după sine condiţiile potrivite pentru inovarea continuă (în activităţi industriale şi sisteme de producţie, incluzând design, construcţie, aparatură şi servicii) şi pentru dezvoltarea de „bunuri” generice de producţie (tehnologii, dotări de organizare şi de producţie, precum şi resurse umane), întrunind în acelaşi timp cerinţele de securitate şi de protecţie a mediului.
  • Integrarea tehnologiilor pentru aplicaţii industriale: Integrarea cunoştinţelor şi tehnologiilor celor trei domenii de cercetare de mai sus este esenţială în urgentarea transformării industriei şi economiei europene, prin adoptarea unei perspective convingătoare, sigure şi responsabile la nivel social. Cercetarea se va concentra pe aplicaţii şi soluţii noi, ca răspuns la provocările majore, precum şi la cerinţele RTD, identificate prin diversele Platforme Europene de Tehnologie menţionate anterior.

Care este beneficiul pentru industrie şi IMM-uri:

Competitivitatea industrială sporită şi produsele de înaltă calitate vor proteja locurile de muncă europene şi în consecinţă, vor promova coeziunea socială şi economică. Noile Platforme Tehnologice, prin strategiile lor pan-europene, vor scoate de asemenea în evidenţă aspecte sociale. Scopul general va fi de a maximaliza valoarea adăugată pentru Europa. Noile reglementări şi standarde au fost întotdeauna un produs anex al progresului tehnologiei industriale, iar aceste „platforme” le vor moderniza şi consolida cu siguranţă în diversele zone ale activitătilor umane.

Sursa: FP7 - factsheets (pdf)