FP7 - seventh framework programme


NCP Coordonator Naţional (Coordonator naţional al reţelei Punctelor Naţionale de Contact sectoriale în Republica Moldova)

Academician Gheorghe DUCA
Tel.: +373-22-271478; fax: +373-22-542823;
E-mail: duca@asm.md;
Adresa: Bd. Ştefan cel Mare 1,
MD-2001, Chişinău


Scurt CV:
Gheorghe DUCA - preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, chimist, fondator al Şcolii ştiinţifice Chimia Ecologică.

Domeniul de cercetare: Chimie Fizică şi Chimie Ecologică. Doctor habilitat în chimie (1989), profesor universitar (1992), membru corespondent (1992) şi membru titular (2000) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM). Membru al Societăţii Chimiştilor din SUA (1997), membru al Academiei de Ştiinţe Pedagogice şi Sociale din Moscova (1999), membru de onoare al Academiei Române (2007), membru al Academiei Central-Europene de Ştiinţe şi Arte (2008), membru de onoare al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei (2009).


Mai multă informaţie despre Gheorghe DUCA:

www.asm.md, www.duca.md.