FP7 - seventh framework programme


Puncte Naţionale de Contact

NCP Coordonator Naţional
Academician Gheorghe DUCA

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tel.: +373-22-271478; fax: +373-22-542823;
E-mail: duca@asm.md

2. NCP Coordonator, INCO & JRC NCP 
Sergiu Porcescu
Director adjunct Centrul Proiecte Internațional
Reprezentantul Academiei de Științe a Moldovei la Instituțiile Europene
E-mail: cip@asm.md

3. NCP Host Institution, EURAXESS
Dr. Lidia Romanciuc
Directorul Centrului Proiecte Internaționale al A.Ș.M.
Tel.: +373-22-27-07-74
E-mail: intprojects@asm.md

4. Science in Society NCP
Lidia Vîrțan
Centrul Proiecte Internaționale al A.Ș.M.
Tel.: +373-22-27-45-34
GSM: +373-79537563
e-mail: lidia.virtan@fp7.asm.md

6. Food, Agriculture, Fisheries and Biotechnology KBBE NCP
Iulia Iațco
Institutul de Microbiologie și Biotehnologii al A.Ș.M.
Tel.: +373-22-72-55-24
GSM: +373-69943597
e-mail: iulia.iatco@fp7.asm.md

7. Information and Communication Technologies NCP
Elena Zamșa
Centrul pentru FInanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative
Tel.: +373-22-27-05-92
GSM: +373-68135745
e-mail: elena.zamsa@idsi.md

8. Energy & Environment NCP
e-mail: intprojects@asm.md

9. Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies NCP
e-mail: intprojects@asm.md

10. Space NCP
Dr. Sergiu Anghel
Institutul de Fizică Aplicată al A.Ș.M.
Tel.: +373-69062637
E-mail: sergiu.anghel@fp7.asm.md

11. Smal and Medium Sized Enterprises NCP
Diana Grozav
Departamentul Integrare Europeană și Cooperarea Internațională al A.Ș.M
Tel.: +373-22-27-05-02
E-mail: diana.grozav@fp7.asm.md