FP7 - seventh framework programme


Puncte Naţionale de Contact

12. Socio-Economic Sciences & Humanities, Mobility NCP
Dr. Diana Stah
Universitatea de Stat din Tiraspol (sediu la Chișinău)
Tel.: +373-68023253
E-mail: diana.stah@fp7.asm.md

14. Ideas NCP
Dr. Ghenadie Curocichin
Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică "Nicolae Testimițanu"
Tel.: +373-69149267
E-mail: ghenadie.curocichin@fp7.asm.md

15. Infrastructure NCP
Igor Serotila
Departamentul Politici, Management și Monitorizare al A.Ș.M.
Tel.: +373-22-27-04-45
GSM: +373-69157418
e-mail: igor.serotila@fp7.asm.md

16. Security NCP
Vitalie Varzari
Departamentul Integrare Europeană și Cooperarea Internațională al A.Ș.M
Tel.: +373-22-21-25-47
E-mail: vitalie.varzari@fp7.asm.md

13. Legal and Financial NCP
Dr. Oleg Bujor
Academia de Științe a Moldovei
Tel.: +373-22-93-07-67
GSM: +373-79622073
e-mail: oleg.bujor@fp7.asm.md

5. Health NCP
Dr. Angela Paraschiv
Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică "Nicolae Testimițanu"
Tel.: +373-22-20-53-25
E-mail: angela.paraschiv@fp7.asm.md