FP7 - seventh framework programme


Puncte Naţionale de Contact

14. Ideas NCP
Dr. Ghenadie Curocichin
Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică "Nicolae Testimițanu"
Tel.: +373-69149267
E-mail: ghenadie.curocichin@fp7.asm.md