FP7 - seventh framework programme


NoutăţiICT Proposers Day in Warsaw 26-27 September 2012 (26.09.2012)

The ICT Proposers' day 2012 will be organised as information fair over two days and will aim at:

 1. Networking
  • Networking sessions organised according to the Challenges and Objectives of the ICT Work Programme 2013 where potential proposers present their project ideas
  • Stands/villages, organized per Challenge and Objective, which serve as meeting points for people interested in the same research topics
  • Ample space for informal networking and bilateral pre-arranged meetings between participants
 2. Providing information
  • Information sessions on how to prepare and submit a proposal
  • Objective stands where European Commission officials provide up-to-date information on the research Challenges and Objectives of the ICT Work Programme 2013 and the content of the calls for proposals
  • An EC ICT information desk and a document library to supply information on relevant topics
  • Other information stands
 3. LIVE WEB STREAMLINE

Day 1 - 26 Sept. - watch live!
Day 2 - 27 Sept. - watch live!

DETAILS


citeşte mai departe ...
ŞTIINŢA REPUBLICII MOLDOVA LA BRUXELLES (18.09.2012)

Începînd cu 1 ianuarie 2012, Republica Moldova deţine statutul de ţară asociată la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (PC7), care este principalul instrument pentru finanţarea cercetării ştiinţifice în Europa. PC7 are drept scop de a contribui la dezvoltarea economiei şi societăţii bazate pe cunoaştere în spaţiul UE, prin consolidarea Spaţiului European de Cercetare.
Astfel, ţara noastră a devenit prima ţara din cadrul Parteneriatului Estic care deţine acest statut, o realizare importantă în parcursul european al statului nostru.
În această ordine de idei şi în vederea promovării potenţialului ştiinţific autohton la nivel european, dar şi creşterii vizibilităţii rezultatelor cercetătorilor noştri, AŞM în comun cu Misiunea Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană şi Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie (ROST), organizează la 21 septembrie curent, la Bruxelles, evenimentul de prezentare şi promovare „Moldova spre Spaţiul European de Cercetare”, la care vor participa şefii oficiilor pentru ştiinţă şi tehnologie cu sediul în Bruxelles, reprezentanţii directoratelor Comisiei Europene şi ai corpului diplomatic, ai organizaţiilor internaţionale de profil.
Republica Moldova va fi prezentată de către dl acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, Vladimir Hotineanu, Preşedintele Comisiei parlamentare pentru protecţie socială, sănătate şi familie, Valentina Stratan, deputat al Parlamentului Republicii Moldova, Mihail Şleahtiţchi, consilierul preşedintelui Republicii Moldova, reprezentanţi ai Punctelor Naţionale de Contact la Programul Cadru 7.
Acest eveniment foarte important pentru comunitatea ştiinţifică din ţara noastră, dar şi pentru imaginea Republicii Moldova, îşi va desfăşura lucrările la 21 septembrie curent, ora 15.00, în incinta Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană, Bruxelles, Belgia.


citeşte mai departe ...