FP7 - seventh framework programme


Noţiuni generale

  • Numele complet al PC7 este "cel de-al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)" sau "Programul Cadru 7";
  • PC7 este cel mai important instrument de finanţare a cercetării în Europa;
  • PC7 are o durată de şapte ani (2007-2013) şi un buget de peste 50 miliarde euro;

Informaţie utilă

Chimie în PC7

Fondurile PC7 sunt orientate pentru sprijinirea persoanelor implicate în cercetare din întreaga Europă şi din afara acesteia, pentru co-finanţarea cercetării, dezvoltarea tehnologică şi proiecte demonstrative. Subvenţiile sunt atribuite pe baza solicitării de propuneri şi a evaluării colegiale, cu o competiţie puternică. Pentru a fi complementare cu programele de cercetare naţionale, activităţile finanţate de PC7 trebuie să aibă o „valoare adăugată europeană”. Un aspect cheie al valorii adăugate europene îl reprezintă caracterul transnaţional al multor acţiuni: proiectele de cercetare sunt desfăşurate de consorţii cu participanţi din diverse ţări europene (şi alte ţări); bursele în PC7 necesită mobilitate peste graniţele naţionale. Într-adevăr, multe provocări ale cercetării (de exemplu cercetarea pe tema fuziunii etc.) sunt atât de complexe încât nu pot fi abordate decât la nivel european.

Dar în PC7 există de asemenea o nouă acţiune privind „echipele individuale”, fără obligaţii de cooperare transnaţională. În acest caz, „valoarea adăugată europeană” este reprezentată de creşterea competiţiei între oamenii de ştiinţă în cercetarea fundamentală de „frontieră” de la nivel naţional la nivel european.

PC7 urmează în mod natural programului anterior, PC6, şi este rezultatul a ani de consultare cu comunitatea din domeniul cercetării, atât din sectorul public cât şi din cel privat, cu participanţi din domeniul economic şi cu factori de decizie politică din Europa*. PC7 este mai extins, dar şi mai cuprinzător decât predecesorii săi. Este de asemenea mai flexibil, cu proceduri mult mai simplificate. 

*FP1 (1984-87), FP2 (1987-91), FP3 (1990-94), FP4 (1994-1998), FP5 (1998-2002), FP6 (2002-2006).

Sursa: CORDIS.