FP7 - seventh framework programme


Comercializarea certificatelor de emisii: Comisia prezintă opțiunile pentru reformarea pieței europene a carbonului

(14.11.2012)

Comisia Europeană ia două măsuri importante pentru a remedia dezechilibrul tot mai mare dintre oferta și cererea de certificate de emisii din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). Ca o primă măsură imediată, pentru a face față acumulării rapide de certificate de emisii excedentare, Comisia a prezentat o propunere oficială de revizuire a profilului temporal al licitațiilor și de amânare a scoaterii la licitație a unui număr de 900 de milioane de certificate de emisii (back-load, concentrarea volumelor licitate către sfârșitul etapei de tranzacționare) în cea de-a treia etapă a EU ETS, care începe anul viitor. Totodată, Comisia a adoptat astăzi un raport privind situația pieței europene a carbonului, în care sunt prezentate o serie de măsuri structurale posibile pentru rezolvarea excedentului de certificate.

Connie Hedegaard, Comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Comisia dorește o piață europeană a carbonului mai solidă, care să fie o adevărată forță motrice pentru celelalte piețe ale carbonului din lume. Piața europeană a carbonului ne permite să obținem reduceri ale emisiilor. Însă, din cauza supraofertei de pe piață, ETS nu stimulează suficient eficiența energetică și tehnologiile ecologice, ceea ce afectează negativ capacitatea de inovare și competitivitatea Europei. De aceea, ca o primă măsură imediată, propunem amânarea scoaterii la licitație a unui număr de 900 de milioane de certificate de emisii în următorii trei ani. Nu trebuie să inundăm o piață care este deja suprasaturată. Actorii de pe piață trebuie să aibă o imagine clară, până la sfârșitul anului, în legătură cu acest aspect. În același timp, Comisia prezintă opțiuni privind posibile măsuri structurale care pot constitui o soluție sustenabilă pentru eliminarea excedentului pe termen lung. ''

Certificatele de emisii excedentare s-au acumulat în primul rând deoarece criza economică a condus la o reducere mai mare decât se anticipase a emisiilor industriale de gaze cu efect de seră, ceea ce a determinat o scădere a cererii de cote din partea întreprinderilor. Este de așteptat ca surplusul să persiste în a treia etapă a sistemului, care va acoperi perioada 2013-2020.

Concentrarea volumelor licitate către sfârșitul etapei de tranzacționare: un prim pas necesar
De la 1 ianuarie 2013, dată la care începe a treia etapă a EU ETS, licitarea va deveni principala metodă prin care certificatele de emisii sunt alocate întreprinderilor. În luna iulie a acestui an, Comisia a publicat un proiect de modificare a regulamentului privind licitațiile EU ETS vizând amânarea scoaterii la licitație a unui număr de certificate (a se vedea IP/12/850). În urma unor discuții inițiale cu statele membre, în cadrul Comitetului privind schimbările climatice, și a unei consultări publice, Comisia propune reducerea cu 900 de milioane a numărului de certificate de emisii care urmează să fie scoase la licitație în perioada 2013-2015 și creșterea cu aceeași valoare a numărului de certificate scoase la licitație în ultima parte a etapei a treia.

Această concentrare a volumelor licitate către sfârșitul etapei de tranzacționare va permite reducerea numărului de certificate scoase la licitație pe termen scurt, cât cererea va rămâne slabă, și creșterea corespunzătoare într-o fază ulterioară, când este probabil ca cererea să își fi revenit. Informații suplimentare privind impactul sunt furnizate în cadrul unei evaluări a impactului (a se vedea mai jos).

Lansarea unei ample dezbateri privind măsurile structurale posibile
Raportul privind piața carbonului publicat astăzi prezintă o listă de șase opțiuni și include o invitație adresată părților interesate de a își exprima punctul de vedere. Atât Parlamentul European cât și Consiliul au solicitat Comisiei să examineze opțiunile privind măsurile structurale cu cel mai mare potențial de adoptare rapidă, inclusiv înghețarea permanentă a numărului de certificate, necesară eliminării excedentului.

Orice propunere legislativă de măsuri structurale prezentată de Comisie în lumina dezbaterii publice va face obiectul unei consultări publice și al unei evaluări cuprinzătoare a impactului.

Context: Etapa a 3-a a EU ETS
EU ETS acoperă în prezent aproximativ 11 000 de instalații industriale și în jur de 40 % din totalul emisiilor generate în UE. Începând din acest an, EU ETS se aplică de asemenea sectorului aviației.

În a treia etapă, emisiile provenite de la instalații industriale și centrale electrice trebuie să fie reduse, până în 2020, cu 21% față de nivelurile din 2005. Principalele modificări în a treia etapă sunt:

  • introducerea unui plafon de emisii unic la nivelul UE, în locul sistemului actual care cuprinde 27 de plafoane naționale;
  • licitarea devine principala metodă de alocare a certificatelor, înlocuind alocarea cu titlu gratuit; în 2013, mai mult de jumătate din numărul total de certificate vor fi scoase la licitație, iar această proporție va crește progresiv în fiecare an;
  • pentru certificatele care continuă să fie alocate cu titlu gratuit, introducerea unor reguli armonizate bazate pe valori de referință la nivelul UE în ceea ce privește performanțele în materie de reducere a emisiilor.

Mai multe informații despre EU ETS sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Documentele relevante, inclusiv evaluarea impactului propunerii de concentrare a volumelor licitate către sfârșitul fazei de tranzacționare, pot fi consultate la adresa următoare:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/documentation_en.htm

A se vedea și MEMO/12/861 (întrebări și răspunsuri)