FP7 - seventh framework programme


Planul de Acțiune „Antreprenoriat 2020”

(06.03.2013)

 Comisia Europeană a publicat strategia "Antreprenoriat 2020”, care are drept scop susţinerea mai eficientă a antreprenorilor, ca o modalitate de a reveni la creșterea economică și niveluri mai înalte de locuri de muncă în Europa. Elementele-cheie ale planului de acțiune includ măsuri de educație și de formare profesională pentru pregătirea noilor generații de întreprinzători, precum şi abordarea obstacolelor în dezvoltarea antreprenoriatului în Europa prin intermediul unor proceduri mai simple pentru noi afaceri și îmbunătățirea accesului la finanțare.

Prezentul plan de acțiune reprezintă un proiect de acțiuni comune decisive destinate stimulării potențialului antreprenorial al Europei, înlăturării barierelor existente și revoluționării culturii antreprenoriale în Europa. Scopul acestuia este de a facilita crearea de noi întreprinderi și a unui mediu mult mai stimulant pentru prosperitatea și creșterea antreprenorilor.

Textul Planului de Acţiune „Antreprenoriat 2020” în limba română poate fi accesat la următorul link: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do