FP7 - seventh framework programme


Preşedintele Barosso anunţă crearea Consiliului Consultativ pentru Ştiinţă şi Tehnologie

(06.03.2013)

 La data de 27 februarie curent, Preşedintele Comisiei Europene José Manuel Barroso a anunţat crearea Consiliului Consultativ pentru Ştiinţă şi Tehnologie.

Scopul activităţii Consiliului constă în oferirea consultanţei preşedintelui Comisiei Europene privind crearea unui mediu favorabil pentru inovare, prin edificarea unei societăţi europene bazate pe cercetare. În mod particular, această structură va oferi consiliere în domeniul oportunităţilor şi riscurilor care survin ca urmare a progresului ştiinţific şi tehnologic, dar şi cu privire la modul de comunicare a acestor aspecte în rîndul societăţii, în scopul favorizării unei dezbateri societale fundamentate. De asemenea, Consiliul îşi propune să se asigure că Europa rămâne lider mondial în domeniul tehnologiilor de ultimă oră.

În componenţa Consiliului sunt incluşi experţi proeminenţi în domeniul ştiinţei şi tehnologiei din mediul academic, de afaceri şi societăţii civile.

Acest Consiliu reprezintă, un instrument, alături de altele relevante pentru susţinerea dezvoltării cercetării şi inovării, precum Uniunea Inovării, Spaţiul European de Cercetare şi programul Orizont-2020, care urmăreşte asigurarea unei creşteri economice inteligente, durabile şi inclusive pentru Europa.

Pentru detalii suplimentare şi vizualizarea listei experţilor incluşi în cadrul Consiliului, Vă rugăm să accesaţi link-ul:europa.eu/rapid/press-release_IP-13-168_en.htm