FP7 - seventh framework programme


Scheme de finanţare

"Schemele de finanţare" sunt tipurile de proiecte pe baza cărora se realizează implementarea programului. Acestea sunt după cum urmează:

Collaborative projects (Proiecte colaborative)

Proiectele colaborative sunt proiecte de cercetare cu obiective ştiinţifice şi tehnologice clar definite şi rezultate specifice aşteptate (ca de exemplu dezvoltarea noilor cunoştinţe sau tehnologii în vederea îmbunătăţirii competitivităţii europene). Acestea sunt desfăşurate de consorţii cu participanţi din diverse ţări, din industrie şi mediul universitar.

Networks of Excellence (Reţele de excelenţă)

Schema de finanţare Reţele de excelenţă este proiectată pentru instituţiile de cercetare care doresc să combine şi să integreze funcţional o parte semnificativă a activităţilor şi capacităţilor lor într-un anumit domeniu, în scopul creării în acest domeniu a unui „centru virtual de cercetare” european.

Acest lucru se realizează prin implementarea unui „program comun de activităţi”, bazat pe utilizarea integrată şi complementară a resurselor din toate unităţile, departamentele, laboratoarele sau echipele mari de cercetare. Implementarea acestui program comun de activităţi va necesita o implicare oficială din partea organizaţiilor care integrează o parte a resurselor şi activităţilor lor.

Coordination and Support Activities (Coordonare şi acţiuni de susţinere)

Acestea sunt acţiuni care nu acoperă cercetarea însăşi, ci coordonarea şi legăturile dintre proiecte, programe şi politici. Acestea ar putea include de exemplu:

  • activităţi de coordonare şi dezvoltare a reţelelor de colaborare profesională, diseminarea şi utilizarea cunoştinţelor;
  • studii sau grupuri de experţi care asistă implementarea PC;
  • sprijin pentru acces transnaţional la principalele infrastructuri de cercetare;
  • acţiuni pentru stimularea participării IMM-urilor, a societăţii civile şi a reţelelor acestora;
  • sprijin pentru colaborarea cu alte scheme europene de cercetare (de exemplu „cercetarea de frontieră”).

Individual Projects (Proiecte individuale)

Proiectele realizate de echipe de cercetare individuale naţionale sau multinaţionale, conduse de un „investigator principal”, finanţate de Consiliul European de Cercetare (CEC).

Sprijin pentru instruire şi dezvoltarea carierei cercetătorilor

Instruirea şi dezvoltarea carierei cercetătorilor din întreaga Uniune Europeană şi a partenerilor săi de cercetare, printr-o gamă de acţiuni care poartă numele Marie Curie.

Cercetarea în beneficiul grupurilor specifice – în special al IMM-urilor

Proiectele de cercetare şi dezvoltare tehnologică în cadrul cărora se desfăşoară cea mai mare parte a cercetării realizate de către participanţi ca de exemplu universităţi, centre de cercetare sau alte entităţi legale, în beneficiul anumitor grupuri, în special al IMM-urilor sau pentru organizaţiile societăţii civile şi al reţelelor acesteia.


Principiul de bază al finanţării în PC7 îl reprezintă co-finanţarea. Acest lucru înseamnă că, în general, Comisia nu „achiziţionează” servicii de cercetare prin acordarea de contracte şi plata unui preţ, ci acordă subvenţii proiectelor care contribuie cu un anumit procent la costurile generale. Nivelurile maxime ale rambursării costurilor unui proiect depind de schema de finanţare, statutul legal al participantului şi tipul activităţii.

Nivelul standard al rambursării pentru activităţile de cercetare şi dezvoltare tehnologică este de 50 %. Anumite persoane juridice pot obţine până la 75 % (organisme publice non-profit, IMM-uri, organizaţii de cercetare, unităţi de învăţământ superior). Pentru activităţi demonstrative, nivelul rambursării este de până la 50 %. Pentru alte activităţi (gestionarea consorţiului, crearea şi menţinerea legăturilor, formare, coordonare, diseminare etc.), rambursarea poate fi de până la 100 % din costurile eligibile. Nivelul de 100 % se aplică de asemenea acţiunilor de cercetare de frontieră în cadrul Consiliului European de Cercetare.

Sursa: http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/fp7inbrief/funding-scheme....