FP7 - seventh framework programme


INT-ER-LINK: Promoting International Cooperation for Environmental Research Through Dissemination and Networking Activities

01.10.2007 - 30.09.2009
INT-ER-LINK: Promoting International Cooperation for Environmental Research Through Dissemination and Networking Activities
Cooperare: Mediu (inclusiv schimbări climatice)
InterlinkContract PC6 nr. 37116, finanţat în cadrul priorităţii PC6 "6. Sustainable development, global change and ecosystems",  avînd o durată de 24 de luni şi 27 participanţi, printre care şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.