FP7 - seventh framework programme


Participă în PC7

Programul Cadru 7 este unul din instrumentele principale ce stau la baza creării Spaţiului European de Cercetare. Acest spaţiu de cercetare este deschis pentru cercetătorii din întreaga lume. Astfel, prin intermediul PC7, Republica Moldova poate participa, în proiecte ştiinţifice de colaborare cu ţările membre ale Uniunii Europene (1), dar şi statele asociate la PC7 (2), cele din urmă participînd în PC7 pe picior de egalitate cu statele membre ale UE.

Republica Moldova poate participa în calitate de ţară terţă (third country) şi face parte din categoria ICPC (International Cooperation Partner Country) - “ţări partenere pentru colaborarea internaţională”, ceea ce îi permite să obţină finanţare de la Comisia Europeană în cadrul proiectelor PC7. Ţinem să menţionăm că din categoria ţărilor ICPC fac parte toate ţările terţe, cu excepţia ţărilor înalt industrializate (3), care pot participa în proiecte PC7 fără dreptul de a solicita finanţare comunitară, iar după caz, finanţarea acestora este asigurată în baza unor condiţii specifice stipulate în Programele de Lucru relevante sau în cadrul unor acorduri bilaterale dintre UE şi ţările respective (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/guideline-third-country-participants_en.pdf).

Totodată, din punct de vedere geografic, Republica Moldova este inclusă în grupul ţărilor EECA (Europa de Est şi Asia Centrală) (4), iar din punct de vedere politic - în raport cu Uniunea Europeană - ţară acoperită de Politica Europeană de Vecinătate (PEV) (5).

Programul Cadru 7 este finanţat de statele-membre UE şi cele asociate, astfel în majoritatea ofertelor de finanţare PC7 condiţia minimă de creare a unui consorţiu este participarea a trei entităţi juridice din trei ţări diferite ale UE şi/sau ţări asociate. Regulile de participare diferă în funcţie de tipul de proiect pentru care se aplică. În aşa context, participanţii din Republica Moldova pot să elaboreze proiecte în parteneriat cu diverse organizaţii din statele respective, pe tematici din varii domenii de cercetare ştiinţifică. Participarea la concursuri este posibilă prin crearea consorţiilor sau prin asocierea la consorţiile existente (în majoritatea cazurilor, coordonatorul unui consorţiu poate fi doar partenerul dintr-un stat membru al UE sau stat asociat la PC7).

Modalităţi de participare pentru organizaţiile din Moldova

  • Participanţii din Republica Moldova pot aplica pentru orice ofertă de finanţare PC7, în colaborare cu potenţialii parteneri din statele membre ale UE sau cele asociate, cu condiţia să îndeplinească criteriul minim de creare a consorţiului;
  • Participarea în proiecte SICA (Specific International Cooperation Activities) - “activităţi specifice de cooperare internaţională” dedicate ţărilor ICPC, în mod special celor din grupul EECA.
    Activităţile specifice de cooperare internaţională sunt axate pe soluţionarea unui set de probleme ce vizează Republica Moldova şi ţările partenere pentru colaborare internaţională (de regulă, EECA) sau probleme considerate a fi de o importanţă globală. În astfel de proiecte, numărul minim de participanţi pentru crearea consorţiului este de minim 4 entităţi juridice, dintre care 2 ţări-membre ale UE sau state asociate şi 2 ţări ICPC din regiunea vizată de oferta de finanţare.
  • Pentru facilitarea integrării ţărilor din vecinătatea Uniunii Europene în cercetarea europeană şi proiectele PC7, Comisia Europeană a iniţiat două scheme specifice:
    1. Schema schimbului internaţional de cercetători (IRSES), acţiune Marie Curie ce prevede finanţarea unui program multianual de schimb echivalent de cercetători dintre ţările acoperite de Politica Europeană de Vecinătate şi ţările UE sau asociate la PC7. Condiţia minimă de formare a consorţiului: o entitate juridică dintr-o ţară PEV şi 2 entităţi juridice dintr-un stat membru UE sau asociat.

    2. Schema ERA-WIDE, din cadrul acţiunilor de cooperare internaţională a Programului specific Capacităţi, ce are drept obiectiv integrarea unui centru de cercetare dintr-o ţară PEV în Spaţiul European de Cercetare. Condiţia minimă este participarea unui centru de cercetare dintr-o ţară PEV şi, preferabil, unul sau cîţiva parteneri dintr-un stat membru al UE sau asociat.

Ghidul Aplicantului la PC7 din Republica Moldova

În contextul eforturilor comunităţii ştiinţifice a Republicii Moldova de integrare în Spaţiul European de Cercetare, reţeaua Punctelor Naţionale de Contact (www.fp7.asm.md) a elaborat broşura "Ghidul Aplicantului la PC7 din Republica Moldova" ce conţine informaţie practică de accesare a fondurilor europene prin intermediul PC7 pentru participanţii din Republica Moldova. Ghidul oferă o succintă prezentare a oportunităţilor PC7 din perspectiva participanţilor din ţara noastră, sfaturi şi instrucţiuni de transpunere a unei idei într-o propunere de proiect şi, nu în ultimul rînd, prezentarea aspectelor legale şi financiare a proiectelor europene.

În procesul de elaborare a ghidului au fost examinate şi analizate multiple resurse informaţionale, în special documentele normative ale Comisiei Europene cu privire la Programul Cadru 7 şi Spaţiul European de Cercetare, cît şi publicaţii europene, similare ghidului dat. Experienţa practică a autorilor acestui ghid a permis adaptarea informaţiei cu care s-a operat la necesităţile potenţialilor aplicanţi la PC7 din Republica Moldova.

(1) Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria.
(2) În prezent, la PC7 sunt asociate următoarele ţări: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Elveţia, Islanda, Israel, insulele Faroe, Liechtenstein, Macedonia, Muntenegru, Norvegia, Serbia şi Turcia.
(3) Ţările înalt industrializate: Australia, Canada, Coreea de Sud, Japonia, Noua Zeelanda, SUA şi Singapore.
(4) Grupul ţărilor Europei de Est şi Asiei Centrale (EECA): Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Federaţia Rusă, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan.
(5) Ţările acoperite de Politica Europeană de Vecinătate: (Europa de Est şi Caucazul de Sud) Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina; (Ţările Parteneriatului Mediteranean) Algeria, Egipt, Iordania, Lebanon, Libia, Maroc, Autoritatea Palestiniană, Siria şi Tunisia.