FP7 - seventh framework programme


Reţelele de formare initială: Initial Training Networks (ITN)

Scopul
Acţiunea are drept scop îmbunătătirea perspectivei de dezvoltare a carierei tinerilor cercetători din sectoarele publice şi private, astfel încît cariera în cercetare să devină mai atractivă pentru tineri.

Cine poate apela?
Cel putin trei participanţi formează o reţea pentru a propune un program coerent de instruire în cercetare în cadrul ITN. Potenţiali participanţi pot fi universităţile, centrele de cercetare ori companiile (mari sau mici) din ţările UE sau ţările asociate la PC7. Acţiunea ITN însă este deschisă şi pentru cercetătorii din ţările terţe.
Există şi excepţii referitor la numărul de participanţi. Organizaţiile de cercetare la nivel individual ar putea obţine suport în cadrul ITN. Partneriatul între doar doua organizaţii este deasemenea posibil. Dar în ambele cazuri, este necesar de a demonstra că toate componentele unui program de instruire în cercerare sunt acoperite. Deasemenea, este necesar de a demonstra existenţa unei cooperări internaţionale cu alte instituţii de cercetare, deşi nu exista legatură formală cu aceste instituţii.

Ce va fi finanţat?
Suport va fi alocat pentru susţinerea unui program de instruire în cercetare propus în comun de către membrii reţelei pentru recrutarea, angajarea şi/sau găzduirea cercetătorilor eligibili, organizarea de training-uri specializate sau pentru participarea în alte acţiuni specifice.
Vor fi alocate fonduri pentru:

  • Recrutarea cercetătorilor (în primii cinci ani de carieră în cercetare) pentru instruire initială.
  • Recrutarea cercetătorilor cu experinţă în instruire internaţională şi cercetare colaborativă pentru schimb de cunostinţe.
  • Activitaţi de networking, organizarea atelierelor de lucru şi a conferinţelor.

Tematicile de instruire suplimentară ar putea include:

  • Managementul şi finanţarea proiectelor de cercetare;
  • Proprietatea intelectuală;
  • Mijloace de exploatare a rezultatelor cercetărilor;
  • Antreprenoriatul;
  • Aspectele etice;
  • Comunicarea.