FP7 - seventh framework programme


Parteneriate şi colaborări industrie-mediul academic: Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)

Scopul
Acţiunea IAPP are drept scop consolidarea parteneriatelor dintre organizaţiile de cercetare publice si intreprinderile comerciale private, în special întreprinderile mici şi mijlocii, în baza unor programe comune de cooperare în vederea schimbului de cunostinţe şi experienţă intre sectorul industrial şi cel academic.

Pentru a aplica la această acţiune, se crează partneriate între cel putin una sau mai multe instituţii de cercetare (universităţi, centre de cercetare) şi una sau mai multe întreprinderi comerciale, în special întreprinderile mici şi mijlocii (ÎMM). Părţile intrate în parteneriat trebuie să fie din diferite ţări ale UE sau ţări asociate la PC7. Participarea ţărilor terţe (Moldovei) este posibilă prin aderarea la un partneriat deja format.

În cadrul parteneriatului se propune un program de cooperare pe termen lung ce vizează:
schimbul de personal între organizaţii, inclusiv prevederea mecanismelor de reîntoarcere a cercetătorilor la instituţiile afiliate;
recrutarea cercetătorilor cu experienţă din afara parteneriatelor pentru a fi implicaţi în transfer de cunostinţe sau în instruirea cercetătorilor;
activitaţi de networking, organizare de seminare şi ateliere de lucru pentru facilitarea schimbului de cunostinţe şi culturi între sectorul industrial şi cel academic.

Schimbul de personal între instituţtii este prevazut pentru:

 • tineri cercetători cu experienţă de munca în domeniul cercetării pînâ la 4 ani
 • cercetători calificaţti cu experienţăa de muncă în domeniul cercetării peste 4 ani
 • personal technic şi administrativ.

În cazul ţărilor terţe precum Moldova, pot fi recrutaţi doar cercetători cu experienţă. Perioada de susţinere a unei persoane delegate este de la două luni la doi ani.

Cheltuieli admisibile pentru cercetători:

 • Bursă lunară în marime de 1500 – 4300 EUR/lună (în dependenţă de calificarea cercetătorului şi tipul contractului de muncă);
 • Subvenţie lunară pentru mobilitate: 500 - 800 EUR (în dependenţă de situaţia familială a cercetătorului);
 • Cheltuieli de transport: 250 - 2500 EUR (în dependenţă de distanţa pînă la destinaţie);
 • Sumă fixă în mărime de 2000 EUR/lună pentru fiecare cercetător care va activa la instituţia-gazdă cel putin 1 an.

Cheltuieli admisibile pentru institutia-gazdă:

 • Contribuţii pentru implementarea proiectului de instruire (anunţarea pozitiilor vacante, activitaţi interne legate de instruire, material necesar în procesul de instruire etc);
 • Contribuţii pentru acoperirea cheltuielilor de coordonare a activităţilor între participanţi;
 • Contribuţii pentru organizarea conferinţelor internaţionale, seminarelor şi atelierelor de lucru, precum şi evenimentelor deschise pentru participanţi din afara parteneriatului;
 • Maximum 10% din suma totală alocată pentru întreprinderea comercială poate fi utilizată de către aceasta pentru procurarea echipamentului;
 • Activitaţi de management (inclusiv certificatul de audit);
 • Contribuţii pentru suportul institutional.