FP7 - seventh framework programme


Schema schimbului internaţional de cercetători: International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)

Scopul
Schema schimbului internaţional de cercetători (IRSES) este anunţată de Comisia Europeană în scopul intensificării cooperării cu ţările din cadrul Politicii Europene de Vecinătate şi celor ce au semnat acorduri de cooperare tehnico-stiinţifică cu Uniunea Europeană.

Prin intermediul IRSES, Comisia Europeană acordă suport ţărilor vizate pentru consolidarea parteneriatelor cu instituţii similare din ţările UE sau cele Asociate la PC7, cît şi stabilirea de parteneriate şi colaborări noi cu aceste instituţii.

Criterii de eligibilitate

Este necesar de a crea parteneriate în care sunt implicate cel puţin două organizaţii de cercetare independente situate în cel puţin două ţări membre diferite ale UE sau în ţări asociate la PC7 şi una sau mai multe organizaţii din ţările, care au semnat cu UE acord de cooperare în sfera ştiinţei şi tehnologiilor, sau sunt în proces de negociere a unui astfel de acord, ori fac parte din Politica Europeană de Vecinătate.

Pentru fiecare cercetător din ţările membre sau asociate la UE, care va face cercetări în ţările terţe suma maximă oferită de UE este 1,800Euro/lună (diurnă, transport). În cazuri bine justificate costurile de şedere pentru personalul de cercetare din ţările terţe în Europa pot fi de asemenea achitate de UE. În toate cazurile cercetătorii trebuie să rămînă angajaţi în organizaţiile lor pe toată perioada de mobilitate şi să revină la serviciu după expirarea perioadei de deplasare.

Activităţi tipice ale programului IRSES
Participanţii vor propune programe comune multianuale ce vor servi ca bază pentru dezvoltarea cooperării. Acestea ar putea include cercetări comune, activităţi de training, workshop-uri, seminare şi alte activităţi de networking. Activităţile vor fi întreprinse pentru a explora şi împărtăşi expertiza participanţilor şi pentru a crea o sinergie dintre aceştea. Pe lîngă obţinerea rezultatelor ştiinţifice într-un domeniu specific, proiectele IRSES vor trebui să creeze beneficii adiţionale pentru participanţi în vederea transferului de cunoştinţe.