FP7 - seventh framework programme


Burse pentru cercetătorii care pleacă în afara Europei: International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF)

Cercetătorii europeni ar putea acumula cunoştinţe făcînd cercetări în alte ţări ale lumii. Acţiunile Marie Curie oferă Burse pentru cercetătorii care pleacă în afara Europei (IOF).

Cine poate aplica?
Bursele IOF sunt pentru cercetătorii din ţările membre ale UE sau ţările asociate la PC7. Pentru a aplica, cercetătorul trebuie să deţină titlul de doctor sau să aibă cel puţin patru ani de experienţă în cercetare.

Ce acoperă bursa?
Bursa acoperă cheltuieli legate de instruirea avansată. În special, acestea includ salariul cercetătorului şi o contribuţie pentu cheltuielile legate de activitatea de cercetare. Suportul financiar este alocat pentru of perioadă de trei ani. Acestă perioasă include faza de plecare şi şedere într-o ţară terţă (1-2 ani) urmată de faza de reintegrare care este obligatorie (1 an). Astfel, cercetătorul este obligat să se întoarcă în ţara unde a activat pînă la mobilitate.
Activităţile de bază sunt axate pe un proiect de cercetare propus de către cercetător în coordonare cu instituţia afiliată. Totodată, cercetătorul, împreună cu conducătorul său ştiinţific de la instituţia afiliată, trebuie să convină asupra unui plan de dezvoltare a carierei personale. Bursa IOF urmează să contribuie semnificativ la dezvoltarea şi extinderea competenţelor cercetătorului, în special a celor în domeniile multi şi interdisciplinare sau intersectoriale, sau a abilităţilor complementare. Bursa poate include:

  • Instruire prin cercetare în cadrul unui proiect individual
  • Instruire practică pentru dezvoltarea capacităţilor de cercetare ( noi metode sau tehnici etc.) sau abilităţi complementare ( scrierea propunerilor de proiect, aplicarea pentru un patent, managementul proiectelor, coordonarea sarcinilor, supravegherea personalului tehnic etc.)
  • Transfer de cunoştinţe inter-sectorial, sau interdisciplinar
  • Dezvoltarea colaborării
  • Mangementul ştiinţific şi financiar al proiectului de cercetare
  • Dezvoltarea capacităţilor organizatorice prin organizarea de training-uri sau evenimente.

Ce domenii ştiinţifice pot fi finanţate?
Sunt acceptate propuneri din toate domeniile ştiinţifice cu excepţia domeniilor acoperite de Tratatul EURATOM.

Cine decide?
Propunerile IOF vor fi selectate în baza unui concurs deschis. Selectarea se va efectua prin intermediul unei expertize independente, dar transparente, în baza excelenţei, ţinîndu-se cont de o serie de criterii predeterminate.