FP7 - seventh framework programme


Contacte

Activitatea Reţelei Punctelor Naţionale de Contact PC7 în Republica Moldova este coordonată de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, iar coordonatorul naţional al reţelei este academicianul Gheorghe DUCA, Preşedintele AŞM. Activitatea reţelei este susţinută de către Direcţia Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională a AŞM şi Centrul Proiecte Internaţionale a AŞM.

Direcţia Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională

Academia de Ştiinţe a Moldovei
Şef al direcţiei: Sergiu PORCESCU
Adresa: bd.Ştefan cel Mare, 1
MD-2001, mun. Chişinău
Tel: (373 22) 23 33 67
Fax: (373 22) 27 05 02
E-mail: intcol@asm.md; cip@asm.md
Web: international.asm.md

Centrul Proiecte Internaţionale

Academia de Ştiinţe a Moldovei
Directorul Centrului: Dr. Lidia ROMANCIUC
Adresa: bd.Ştefan cel Mare, 1, bir. 334
MD-2001, mun. Chişinău
Tel: (373 22) 57 77 07 / 21 05 02
Fax: (373 22) 22 63 29
E-mail: mrda@mrda.md; intprojects@asm.md
Web: international.asm.md

Lista Punctelor Naţionale de Contact