FP7 - seventh framework programme


Priorităţi europene de cercetare în domeniul sănătăţii pentru anul 2011

(02.06.2010)

La 1 iunie 2010, Comisia Europeană a dat publicităţii proiectul Programului de Lucru PC7 în domeniul sănătăţii pentru anul 2011 cu titlul "Orientation Paper. Proposed priorities for health research 2011". Documentul conţine descrierea tematicilor în domeniul sănătăţii ce vor fi propuse spre finanţare în noul ciclu de apeluri PC7, preconizate a fi lansate la 30 iulie 2010.

Documentul dat este plasat şi pe site-ul CORDIS la adresa http://cordis.europa.eu/fp7/health/, împreună cu următoarele documente:

Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a modifica tematicile şi data de lansare a apelurilor, la moment însă termenele limite planificate se încadrează în următarele date:

  • pentru proiecte de cercetare a fi depuse în două etape (2011-two-stage call) - 13 octombrie 2010 şi
  • pentru proiecte de cercetare într-o singură etapă (2011-single-stage call) - 10 noiembrie 2010.

Pentru consultanţă şi asistenţă, nu ezitaţi să contactaţi Punctul Naţional de Contact PC7 în domeniul sănătăţii, dna dr. Angela Paraschiv (http://fp7.asm.md/ncp/angela.paraschiv).