FP7 - seventh framework programme


Participant Identification Code / Codul de identificare a participantului

În 2008, Comisia Europeană a lansat serviciul de înregistrare unică (URF - Unique Registration Facility) pentru înregistrarea unică a participanţilor într-o bază de date online, astfel facilitînd schimbul de informaţie între Comisia Europeană şi participanţii la proiectele PC7, inclusiv. Astfel, fiecărei organizaţii participante la concursurile europene gestionate de Comisie, i se atribuie un cod unic de identificare a participantului format de 9 cifre – PIC (Participant Identification Code). PIC-ul este utilizat în momentul expedierii propunerii prin Sistemul electronic de expediere a propunerilor (EPSS) şi în toate interacţiunile ulterioare dintre Comisia Europeană şi participant.

În cazul în care organizaţia Dvs. a participat deja într-un proiect PC7, există o probabilitate înaltă că organizaţiei i s-a atribuit un PIC. Existenţa PIC-ului poate fi verificată accesînd Portalul participanţilor: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/. Lista de mai jos a fost extrasă din baza de date URF la data de 21 iunie 2010.

No. Name of the organization PIC
 1 ACADEMIA DE STIINTE A MOLDOVEI 999486061
 2 Agentia pentru Inovare si Transfer Tehnologic 985840392
 3 Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 989713990
4 INSTITUTUL DE ENERGETICA AL ACADEMIEI DE STIINTE A MOLDOVEI 986352164
 5 OPINIA - INDEPENDENT SOCIOLOGICAL AND INFORMATION SERVICE 997919123
 6 MINISTERUL DEZVOLTARII INFORMAŢIONALE AL REPUBLICII MOLDOVA 990592034
 7 INSTITUTE OF PHYSIOLOGY AND SANOCREATOLOGY OF THE ACADEMY OF SCIENCE OF MOLDOVA 996561123
 8 Institutul de Ecologie si Geografie 996697117
 9 INSTITUTUL DE CHIMIE ACADEMIA DE STIINTE A MOLDOVEI 996721658
 10 State University of Moldova 996760361
 11 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE NICOLAE TESTEMITANU DIN REPUBLICA MOLDOVA 997321506
 12 Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova 997468364
 13 Institutul de Geologie si Seismologie Al Academiei de Stiinte a Moldavei 998113026
 14 INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETATII INFORMATIONALE 998333216
 15 INSTITUTULUI DE INGINERIE ELECTRONICA SI NANOTEHNOLOGII 984212150
 16 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORKING ASSOCIATION OF MOLDOVA 999636217
 17 Universitatea Tehnica a Moldovei 997958020
 18 SOCIETATEA PENTRU METODOLOGIA SONDAJELOR CONCLUZIA-PRIM 997923973
 19 SERVICIULUI HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 999577047
 20 SCOALA ANTROPOLOGICA SUPERIOARA SRL 998912791
 21 CAMERA DE COMERT ITALO-MOLDAVA 998127867

În cazul în care instituţia nu dispunde de un PIC, urmează să vă înregistraţi în sistemul URF, accesînd Portalul participanţilor menţionat mai sus, pentru a primi un PIC temporar. Utilizarea PIC-ului în procesul de expediere a propunerii va facilita procesarea propunerii Dvs. Pe viitor însă, urmează ca instituţiei să i se atribuie un PIC permanent. Pentru aceasta este necesar de a numi o persoană din cadrul instituţiei în calitate de Legal Entity Appointed Representative (LEAR). LEAR-ul este persoana de contact pentru Comisia Europeană privind toate întrebările legate de statutul legal al organizaţiei. LEAR-ul va fi responsabil de verificarea autenticităţii datelor referitoare la instituţia Dvs. şi de actualizarea acestora în cazul unor schimbări survenite ulterior.