FP7 - seventh framework programme


FP7-INCO-2011-6: Avansarea cooperării dintre UE şi statele PEV în cadrul Spaţiului European de Cercetare (ERA-WIDE)

FP7-INCO-2011-6: Avansarea cooperării dintre UE şi statele PEV în cadrul Spaţiului European de Cercetare (ERA-WIDE)  (20.07.2010 - 15.03.2011)
Cooperare: Sănătate

Identificatorul apelului: FP7-INCO-2011-6
Data publicării apelului: 20/07/10
Termenul-limită a apelului: 15/03/11
Bugetul total: 15 M€ (6 M€ pentru EECA & 9 M€ pentru MPC)
Schema de finanţare: CSA-SA, 0.5 M€/proiect pentru 3 ani
Criteriu de eligibilitate: minim 1 participant (SA), şi anume centrul de cercetare dintr-o ţară PEV

Obiectiv:
conoslidarea capacităţilor de cooperare a centrelor de cercetare amplasate în ţările acoperite de Politica Europeană de Vecinătate (PEV), ne-asociate la PC7 în momentul anunţării apelului, în ariile priorităţilor tematice ale PC7.

Propunerile ERA-WIDE trebuie să aibă să vizeze doar una dintre următoarele ţări:

  • Europa de Est şi Caucazul de Sud: Moldova, Georgia, Ucraina, Belarus, Armenia şi Azerbaijan;
  • Ţările Parteneriatului Mediteranean: Algeria, Egipt, Iordania, Lebanon, Libia, Maroc, Autoritatea Palestiniană, Siria şi Tunisia.

Activităţi ERA-WIDE:

  • Twinning cu centre de cercetare din statele membre sau cele asociate în vederea schimbului de cunoştinţe şi bune practici, diseminării informaţiei ştiinţifice, identificarea partenerilor şi iniţierea unor experimente în comun;
  • Dezvoltarea unor module de instruire în scopul dezvoltării competenţelor şi facilitării participării a centrelor respective în PC7;
  • Dezvoltarea strategiilor centrelor de cercetare în vederea extinderii domeniului ştiinţific şi vizibilitatea acestora (acoperire regională, activităţi), dezvoltarea avantajelor comparative ale acestora şi creşterea rolului acestora în vederea soluţionării unor probleme naţionale şi regionale de ordin socio-economic.
Cerinţe pentru participanţi:
  • Oferta de finanţare este adresată centrelor de cercetare cu o înaltă capacitate ştiinţifică, dintr-o ţară PEV, nefiind asociată la PC7 în momentul publicării apelului;
  • Propunerea trebuie să vizeze doar un centru de acest tip;
  • Consorţiumul insă, poate să includă unul sau mai mulţi participanţi adiţionali, în special din statele membre UE sau asociate la PC7, în vederea atingerii obiectivului apelului;
  • Centrul de cercetare vizat de grantul ERA-WIDE trebuie să-şi asume rolul de coordonator al propunerii;
  • Doar un grant ERA-WIDE poate fi acordat aceluiaşi centru de cercetare.
Pentru informaţii suplimentare, nu ezitaţi să contactaţi Punctul Naţional de Contact pentru domeniul ştiinţific relevant: http://fp7.asm.md/ncp_list.