FP7 - seventh framework programme


Concepţia de dezvoltare a antreprenoriatului inovaţional în Republica Moldova

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Direcţia Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională a Academiei de Ştiinţe a Moldovei au elaborat Concepţia de dezvoltare a antreprenoriatului inovaţional pentru anii 2011-2020, care stabileşte obiectivele, direcţiile şi căile de dezvoltare a antreprenoriatului inovaţional în Republica Moldova, conţine principiile şi mecanismele de implementare ale acesteia ce vor asigura în rezultat condiţii favorabile pentru dezvoltarea subiecţilor business-ului inovaţional mic şi mijlociu.


Conceptie.pdf, 1.55 MB