FP7 - seventh framework programme


A IV-a Întrunire a Punctelor Naţionale de Contact pe Aspecte Legale şi Financiare

(30.11.2010)

În perioada 22-23 noiembrie 2010, la Bruxelles a avut loc cea de-a IV-a Întrunire a Punctelor Naţionale de Contact pe Aspecte Legale şi Financiare cu Directoratul General Cercetare a Comisiei Europene.
La eveniment au fost prezenţi reprezentanţii ţărilor – membre UE şi altor ţări – eligibile în cadrul Programului Cadru 7 al Comisiei Europene.
În cadrul sesiunilor şedinţei, au fost reflectate cele mai principale probleme de ordin financiar şi legal, cu care se confruntă participanţii proiectelor din cadrul Programului Cadru 7 în activitatea sa curentă, şi anume:

  • certificarea rezultatelor financiare din partea companiilor de audit şi Comisiei;
  • simplificarea procesului de implementare a programelor de cercetare;
  • problema drepturilor de proprietate (IPR) şi rolul cercetătorului principal în exercitarea acestora;
  • alte probleme curente de ordin financiar şi legal în activitatea curentă de consultare şi oferirea suportului din partea punctelor naţionale de contact, în baza rapoartelor prezentate de reprezentanţii diferitor ţări.

Alte subiecte de discuţii au vizat următoarele domenii:

  • Anchetarea participanţilor la PC7, precum şi a potenţialilor beneficiari la proiecte, în baza chestionarului întocmit de punctele naţionale de contact, în vederea raportării Comisiei Europene celor mai importante concluzii vis-a-vis de cele mai stringente dificultăţi în procesul depunerii on-line a proiectelor, prezentării periodice a dărilor de seamă şi obţinerii certificării din partea Comisiei, precum şi activităţii curente a consorţiumului de ţări. Un moment special, în cadrul sondajului, trebuie să fie acordat sugestiilor participanţilor în vederea simplificării procedeelor legale existente şi prezentarea acestor recomandări Directoratului General Cercetare. În opinia participanţilor la întrunire, un astfel de sondaj ar oferi un suport fiabil Comisiei Europene, ceea ce va spori eficientizarea conformării activităţii cu prevederile legale existente în cadrul Programului Cadru. Un exemplu elocvent al unei astfel de anchetări al participanţilor la PC7, îl reprezintă studiul desfăşurat de punctele naţionale de contact din Republica Cehă;
  • Posibilitatea conexiunii punctelor naţionale de contact pe aspecte financiare şi legale din diferite ţări într-o reţea, în vederea eficientizării legăturii dintre Comisia Europeană (Directoratul General Cercetare) şi beneficiarii Programului Cadru 7 şi, astfel, îmbunătăţirii procesului de conlucrare la nivel Directorat General – punct naţional de contact – participant la PC7;
  • Eficientizarea cheltuielilor prezentate în bugetele aplicanţilor la proiecte şi, ulterior, a raportărilor costurilor suportate;
  • Eficientizarea timpului destinat analizei proiectelor depuse de aplicanţi şi anunţării verdictului Comisiei, în vederea excluderii situaţiilor când finanţarea nu este aprobată din cauza neprezentării informaţiei adiţionale la timp, solicitate de Comisie (exemplul unui aplicant la proiect din Insulele Faroe, când, din cauza intervalului lung de timp în oferirea răspunsurilor din partea Comisiei, un proiect de succes nu a fost finanţat).


Simplifying the implementation of the research framework programmes
European Research Council Executive Agency
IPR in ERC Projects ‘Frontier’ research  StG and AdG Grants
SURVEY ON LEGAL (IPR) AND FINANCIAL ASPECTS  OF FP7 PROJECT MANAGEMENT