FP7 - seventh framework programme


Burse pentru cercetătorii care vin în Europa/International Incoming Fellowships (IIF)

Burse pentru cercetătorii care vin în Europa/International Incoming Fellowships (IIF)  (17.03.2011 - 11.08.2011)
Oameni: Dimensiunea internaţională

Codul apelului: FP7-PEOPLE-2011-IIF
Data publicării: 16 martie 2011
Termen limită: 11 august 2011
Bugetul indicativ: 40 milioane EUR

Ce reprezintă bursele pentru cercetătorii care vin în Europa?
Sunt burse individuale care au drept scop atragerea cercetătorilor cu experienţă din ţările terţe pentru a lucra şi a face cercetări şi transfer de cunoştinţe în ţările membre ale UE sau ţările asociate la PC7 pentru o perioadă de la 1 la 2 ani (faza de intrare), cu perspectiva de dezvoltare a relaţiilor de colaborare. Totodată, cercetătorii originari din ţările partenere pentru cooperare internaţională (ICPC) din care face parte şi Republica Moldova, pot apela pentru obţinerea unui suport financiar la întoarcerea în ţara de origine, astfel contribuind la stabilirea unei cooperări durabile dintre aceste ţări şi instituţiile de cercetare europene. Durata maximă a fazei de reintegrare constituie 12 luni.

Cine poate participa?
Cercetătorii cu experienţă de orice naţionalitate care se vor deplasa dintr-o ţară terţă într-o ţară membră a UE sau ţară asociată la PC7 şi care vor respecta condiţiile de mobilitate.

Care sunt tematicile de cercetare susţinute?
Toate acţiunile Marie Curie au un mod de abordare “bottom-up”, spre exemplu, domeniile de cercetare sunt selectate în mod liber de către aplicanţi. Toate domeniile de cercetare şi dezvoltare tehnologică adresate în cadrul Tratatului Comisiei Europene sunt eligibile pentru finanţare (cu excepţia domeniilor de cercetare acoperite de Tratatul EURATOM).

Cum se aplică?
Ca urmare a lansării apelului pentru propuneri, propunerile se depun în comun de către instituţia gazdă din ţara membră a UE sau ţara asociată la PC7 şi cercetător (şi în caz de este aplicabil şi permis, cu instituţia de reintegrare din ţara terţă ce face parte din categoria ţărilor ICPC) nu mai tîrziu de data limită de înaintare a propunerilor. Propunerile vor fi evaluate de către experţi independenţi externi în baza unor criterii de evaluare predeterminate. Suport financiar va fi alocat celor mai bune propuneri pentru o perioadă de la 12 pînă la 24 de luni plus suport pentru faza de întoarcere şi reintegrare (pînă la 12 luni).

Ce cheltuieli acoperă finanţarea?
Finanţarea acoperă:
  • cheltuieli legate nemijlocit de activităţile cercetătorului (o indemnizaţie lunară pentru costul de trai, o indemnizaţie lunară pentru mobilitate şi o contribuţie pentru alte cheltuieli, inclusiv cele de instruire a cercetătorului);
  • cheltuieli legate de activităţile instituţiei gazdă în beneficiul cercetătorului (cheltuielile de regie şi management).
Suportul financiar pentru aceste burse constiutie un grant ce acoperă pînă la 100% din buget.
În perioada fazei de reintegrare grantul va fi utilizat ca o contribuţie fixă către cheltuielile legate de proiectul cercetătorului implementat deja la instituţia de reintegrare.

În ce mod aplicăm?
În primul rînd studiaţi Ghidul pentru aplicanţi (partea comună pentru mai multe apeluri, partea specifică pentru apelul respectiv şi partea ce cuprinde subiecte de etică) care conţine informaţie esenţială referitor la pregătirea şi depunerea propunerii. De asemenea, consultaţi documentele legislative relevante (enumerate în Anexa 1) pentru a cunoaşte mai amplu procesul de evaluare, regulile de participare, informaţia ce ţine de partea contractuală şi cea financiară etc.
Propunerile vor fi depuse în mod electronic prin Sistemul Electronic de Expediere a Propunerilor (EPSS). Instrucţiunile privind depunerea propunerilor se conţin în Ghidul pentru aplicanţi.

Informaţie suplimentară poate fi accesata pe pagina web CORDIS la adresa: