FP7 - seventh framework programme


Consultaţii publice în privinţa restructurării finanţării în domeniul cercetării în UE

(30.03.2011)

UE propune restructurarea finanţării în domeniul cercetării pentru a încuraja inovarea, creşterea impactului său economic, implicarea cercetătorilor şi folosirea mai eficientă a banilor publici.

În perioada 2007-2013, UE alocă aproximativ 143 de miliarde de euro pentru finanţarea proiectelor din domeniul cercetării şi inovării. În prezent, Comisia pregăteşte terenul pentru o nouă rundă de finanţare, având ca punct de plecare priorităţile stabilite în cadrul iniţiativei O Uniune a inovării , inclusă în Strategia Europa 2020 pentru creştere economică şi crearea de noi locuri de muncă.

Propunerile iniţiale vizează orientarea fondurilor către proiectele care propun răspunsuri la provocările actuale - sănătate şi îmbătrânirea populaţiei, schimbări climatice, siguranţă alimentară, diminuarea resurselor naturale.

Se va asigura astfel o mai bună coordonare a finanţării de-a lungul întregului lanţ de inovare - de la cercetarea de bază până la lansarea pe piaţă a noilor produse şi servicii.

Simplificarea procedurilor şi a normelor le va permite cercetătorilor, companiilor şi antreprenorilor să coopereze mai uşor şi va facilita obţinerea şi utilizarea fondurilor europene. Proiectele vor fi atent monitorizate pentru a se garanta folosirea eficientă a banilor publici.

Stimularea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare

Reorientarea finanţării va contribui la reducerea decalajului existent în materie de inovare între UE şi principalele economii concurente, SUA şi Japonia. Potrivit unei evaluări anuale , Statele Unite se află înaintea UE în multe domenii. Economiile emergente, cum ar fi China şi Brazilia, înregistrează, la rândul lor, progrese majore.

Liderii europeni susţin abordarea Comisiei care implică, printre altele, crearea de parteneriate public-privat, menite să faciliteze accesul rapid pe piaţă al unui număr cât mai mare de produse şi servicii inovatoare. Primul parteneriat urmează să fie lansat în 2011, cu scopul de a încuraja proiectarea şi comercializarea de noi produse şi servicii care să asigure o îmbătrânire activă, în condiţii bune de sănătate.

UE va încuraja guvernele şi industria să crească investiţiile în cercetare şi dezvoltare, astfel încât acestea să reprezinte 3% din PIB până în 2020 (faţă de 2% în 2009). Îndeplinirea acestui obiectiv ar putea contribui la crearea a 3,7 milioane de locuri de muncă şi la sporirea cu până la 795 de milioane de euro a creşterii anuale.

Paşii următori

Până la data de 20 mai 2011, puteţi participa la o consultare publică cu privire la propunerile Comisiei, urmând ca, în ultima parte a anului, aceasta să facă propuneri concrete cu privire la finanţarea cercetării.

Sursa: ec.europa.eu