FP7 - seventh framework programme


Consultare publică privind Spaţiul European al Cercetării (European Research Area-ERA)

(28.11.2011)

 Comunitatea științifică, precum și alte grupuri și persoane interesate sunt chemate să contribuie la redefinirea peisajului cercetării în Europa, motiv pentru care Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru a găsi modalități de îmbunătățire radicală a cercetării europene. Scopul este de a realiza SEC până în 2014, prin crearea unei piețe unice reale a cunoașterii, cercetării și inovării. Acest lucru va permite cercetătorilor, instituțiilor de cercetare și întreprinderilor să circule, să concureze și să coopereze în afara granițelor, mărind potențialul de creștere.
În acest context, rugăm participarea la procesul de consultare publică privind SEC prin completarea unui chestionar ce poate fi accesat la următorul link: http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm pînă la data de 30 noiembrie curent.
Pentru mai multe informaţii şi vizualizarea unor puncte de vedere poate fi consultat site-ul ERA: http://ec.europa.eu/research/era/consultation/era_consultation_en.htm
Comisia se va baza pe răspunsurile primite la aceste întrebări și la multe altele, pentru a finaliza propunerea privind un cadru SEC consolidat, care urmează să fie publicată înainte de sfârșitul anului 2012. Cadrul va optimiza coordonarea transfrontalieră a finanțării cercetării, sporind eficiența și impactul cercetării europene.