FP7 - seventh framework programme


Proiecte în derulare

(Toate / Proiecte în derulare / Proiecte finisate)

15.12.2007 - 14.12.2011
BUILD HEALTH: Holistic Energy Conscious and Sustainable Strategies in the Health Care Building Sector
Capacităţi: Infrastructuri de cercetare
Contract PC6 nr. 38638, finanţat în cadrul priorităţii PC6 "6. Sustainable development, global change and ecosystems", subprogramul "Eco-buildings", avănd o durată de 48 de luni şi 5 participanţi, printre care şi Spitalul clinic de boli infecţioase "Toma Ciorbă" din Republica Moldova.

09.04.2009 - 09.04.2011
SEERA-EI - Spaţiul Europei de Sud-Est pentru Cercetarea în eInfrastructură
Capacităţi: Infrastructuri de cercetare
Acord de finanţare PC7 nr. 212226, finanţat în cadrul tematicii "Infrastructuri de cercetare" a programului specific Capacităţi, cu o durată de 24 luni. În proiect participă 19 instituţii, printre care şi Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Asociaţia RENAM din R.Moldova.

01.05.2008 - 30.04.2010
SEE-GRID-SCI: SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience
Capacităţi: Infrastructuri de cercetare
Acord de finanţare PC7 nr. 211338, finanţat în cadrul tematicii "Infrastructuri de cercetare" a programului specific Capacităţi, cu o durată de 24 luni. În proiect participă 15 instituţii, printre care şi Asociaţia RENAM din partea Republicii Moldova.

30.04.2006 - 30.04.2008
SEE-GRID-2: South-Eastern European GRid-enabled elnfrastructure Development 2
Capacităţi: Infrastructuri de cercetare
24 luni, 13 parteneri

30.01.2006 - 30.04.2007
PORTA OPTICA STUDY: Distributed Optical Gateway from Eastern Europe to GEANT
Capacităţi: Infrastructuri de cercetare
15 luni, 12 parteneri