FP7 - seventh framework programme


Proiecte în derulare

(Toate / Proiecte în derulare / Proiecte finisate)

01.04.2010 - 31.03.2013
IncoNet CA/SC: International Cooperation Network for Central Asian and South Caucasus countries
Capacităţi: Activităţi de cooperare internaţională
Acord de finanţare PC7 nr. 244417, finanţat în cadrul tematicii "Activităţi de cooperare internaţională" a programului specific Capacităţi, cu o durată de 36 luni. În proiect participă 28 instituţii din 15 de ţări din Uniunea Europeană, Asia Centrală, Caucazul de Sud şi Republica Moldova.

01.01.2008 - 30.06.2012
IncoNet EECA: S&T international cooperation network for Eastern European and Central Asian countries
Capacităţi: Activităţi de cooperare internaţională
IncoNet EECA LogoAcord de finanţare PC7 nr. 212226, finanţat în cadrul tematicii "Activităţi de cooperare internaţională" a programului specific Capacităţi, cu o durată iniţială de 48 luni, ulterior extins la 54 luni. În proiect participă 23 instituţii din 21 de ţări din Uniunea Europeană, Europa de Est şi Asia Centrală, printre care şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.

01.01.2009 - 31.12.2011
BS-ERA.NET: Reţea de cooperare ştiinţifică şi tehnologică în regiunea Marii Negre
Capacităţi: Activităţi de cooperare internaţională
BS-ERA.NETAcord de finanţare PC7 nr. 226160, finanţat în cadrul tematicii "Activităţi de cooperare internaţională" a programului specific Capacităţi, cu o durată de 36 luni. În proiect participă 17 instituţii guvernamentale din 13 state (Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Malta, Republica Moldova, România, Turcia şi Ucraina) şi un organism internaţional (Centrul Internaţional pentru Studii la Marea Neagră), printre care şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.

15.12.2007 - 14.12.2011
BUILD HEALTH: Holistic Energy Conscious and Sustainable Strategies in the Health Care Building Sector
Capacităţi: Infrastructuri de cercetare
Contract PC6 nr. 38638, finanţat în cadrul priorităţii PC6 "6. Sustainable development, global change and ecosystems", subprogramul "Eco-buildings", avănd o durată de 48 de luni şi 5 participanţi, printre care şi Spitalul clinic de boli infecţioase "Toma Ciorbă" din Republica Moldova.

01.09.2010 - 31.08.2011
HYDRORAD: Integrated advanced distribuited system for hydro-meteorological monitoring and forecasting using low-cost high-performance X-band mini-radar and cellular network infracstructures
Capacităţi: Cercetare în beneficiul ÎMM-urilor
Acord de finanţare PC7 nr. 232156, finanţat în cadrul tematicii "Cercetarea în beneficiul întreprinderilor mici şi mijlocii" a programului specific Capacităţi, cu o durată de 24 luni. În proiect participă 6 instituţii, printre care şi Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi Camera de Comerţ Moldo-Italiană din Republica Moldova.

09.04.2009 - 09.04.2011
SEERA-EI - Spaţiul Europei de Sud-Est pentru Cercetarea în eInfrastructură
Capacităţi: Infrastructuri de cercetare
Acord de finanţare PC7 nr. 212226, finanţat în cadrul tematicii "Infrastructuri de cercetare" a programului specific Capacităţi, cu o durată de 24 luni. În proiect participă 19 instituţii, printre care şi Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Asociaţia RENAM din R.Moldova.

01.05.2008 - 30.04.2010
SEE-GRID-SCI: SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience
Capacităţi: Infrastructuri de cercetare
Acord de finanţare PC7 nr. 211338, finanţat în cadrul tematicii "Infrastructuri de cercetare" a programului specific Capacităţi, cu o durată de 24 luni. În proiect participă 15 instituţii, printre care şi Asociaţia RENAM din partea Republicii Moldova.

01.01.2007 - 31.12.2008
ERANIS: Strengthening co-operation between European Research Area and NIS
Capacităţi: Activităţi de cooperare internaţională
Contract PC6 nr. 43564, finanţat în cadrul priorităţii PC6 "Activităţi de cooperare internaţională", avănd o durată de 24 de luni şi 6 participanţi din Polonia, Estonia, Ucraina, Belarus, Rusia şi Moldova (Academia de Ştiinţe a Moldovei).

01.09.2006 - 31.08.2008
PROMITHEAS-2: EU-BSEC Energy and Climate Policy Network
Capacităţi: Activităţi de cooperare internaţională

01.05.2006 - 30.04.2008
NIS-NEST: Opening up the New and Emerging Science and Technology in NIS countries
Capacităţi: Dezvoltarea coerentă a politicilor
Contract PC6 nr. 28964, finanţat în cadrul priorităţii PC6 "Policy support and anticipating scientific and technological needs", avînd o durată de 24 de luni şi 7 participanţi, printre care şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.