FP7 - seventh framework programme


Cooperare

(04.12.2012)

Link LEGE

(17.09.2013)

 Suedia, Germania, Irlanda și Luxemburg sunt statele membre UE care fructifică cel mai bine inovarea, potrivit unui nou indicator propus de Comisia Europeană. „Indicatorul rezultatelor inovării” măsoară gradul în care ideile din sectoare inovatoare reușesc să intre pe piață, creând locuri de muncă mai bune și sporind competitivitatea Europei.

(25.08.2013)

 Tendința globală de a pune în mod gratuit rezultatele cercetării la dispoziția cititorilor - așa numitul „acces liber” - a fost confirmată astăzi de un studiu finanțat de Comisia Europeană. Aceste noi cercetări sugerează că accesul liber este în curs de a atinge un punct critic, aproximativ 50 % dintre lucrările științifice publicate în 2011 fiind în prezent disponibile în mod gratuit.

(10.06.2013)

ROSTeu, pentru al doilea an consecutiv, a gazduit stagiul de practica a 10 studenti din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Administratie si Management Public, însotiti de un cadru didactic. 

(07.06.2013)

Treptat Europa depaseste sindromul recesiunii, CE conjugind eforturile sale cu cele ale statelor membre in vederea relansarii economiei si cresterii gradului de bunastare a populatiei. In acest proces cercetarea si inovarea sunt considerate elemente importante. Un element important in acest context este si cercetarea in domeniul agriculturii si industriei alimentare, chemata sa asigure securitatea alimentara in conditiile unei utilizari rationale a resurselor naturale.

DOWNLOAD

(29.05.2013)

Propunem o scurta familiarizare cu notiunea de KET, o strategie de abordare pentru proiectele privind tehnologiile si serviciile de viitor (merita sa vedeti cine sunt membri in High Level Group) si va anuntam ca a fost lansat un nou proiect al Comisie: JRC Science Parks, pentru a promova conexiunile dintre mediul stiintific si mediul de afaceri, facilitand derularea de activitati ce au un rol important de intermediere in lantul inovarii.

DOWNLOAD

(29.05.2013)

Energia reperezinta o preocupare permanenta a institutiilor europene, cercetarea-inovarea fiind invocate in calitate de solutie pentru reducerea costurilor si a consumului.
Luna mai a fost declarata Luna Europeana a Creierului - proiectele PC7 cu aceasta tematica fiind mediatizate intens in tarile Uniunii. Si cu acest prilej CE a chemat statele membre si cele asociate la PC7 sa-si ralieze agendele nationale de cercetare in acest domeniu si sa asigure o sinergie intre politicile nationale si prioritatile europene.

GRANTURILE DE INTEGRARE A CARIEREI (CIG)   (23.05.2013 - 18.09.2013)
: Cooperare