FP7 - seventh framework programme


Informaţii utile

Cooperare (29)
- Sănătate (36)
- Alimentaţie, agricultură şi biotehnologie (32)
- Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (38)
- Nanoştiinţe, nanotehnologie, materiale şi noi tehnologii de producţie (28)
- Energie (42)
- Mediu (inclusiv schimbări climatice) (49)
- Transport (inclusiv aeronautică) (19)
- Ştiinţe socio-economice şi umane (21)
- Securitate (16)
- Spaţiu (14)


TransCoSME Brochure En.pdf (Pdf, 207.63 KB)

În cadrul proiectului “Transnational Cooperation of the European Network of SME NCPs” (TransCoSME) a fost publicată o broşură adresată sectorului IMM în scopul încurajării participării acestora în cadrul proiectelor finanţate de Programul Cadru 7, dar şi în scopul oferiri informaţiei cu privire la alte programe europene de cercetare adresate întreprinderilor în funcţie de necesităţile şi capacităţile lor de cercetare.

citeşte mai departe ...

Guides for applicants CALL 7 ICT.rar (Rar, 5.93 MB)
Ghidurile utilizatorilor pentru Apelul 7 ICT
citeşte mai departe ...

FP7_Severin_150610.rar (Rar, 578.79 KB)
Prezentarea oportunităţilor specifice pentru Republica Moldova de participare în cadrul noului ciclu de apeluri PC7 al anului 2011, în cadrul seminarului informativ din 15 iunie 2010 (http://fp7.asm.md/node/656).
citeşte mai departe ...

FP7_Parker_150610.rar (Rar, 1.94 MB)
Aspectele practice prezentate în limba engleză de către Punctul Naţional de Contact (NCP) PC7 în domeniul sănătăţii din Republica Africa de Sud, Prof. Iqbal PARKER, în cadrul seminarului informativ din 15 iunie 2010 (http://fp7.asm.md/node/656).
citeşte mai departe ...

guide_TofTC_ro.pdf (Pdf, 630.56 KB)

Peste tot în lume, după declinul industriei de modă veche, multe complexe industriale tradiţionale au fost abandonate, împreună cu structurile lor şi ale echipamentelor şi, în multe cazuri, reprezintă o ameninţare pentru siguranţa locală, mai ales, din punct de vedere al mediului.
Prezentul manual se axează pe dezvoltarea unei abordări metodologice, care să investigheze perspectivele şi oportunităţile de transformare a complexelor industriale tradiţionale in parcuri tehnologice.

citeşte mai departe ...

manual_NTaCA_ro.pdf (Pdf, 586.9 KB)

Acest manual descrie practicile utile principale indentificate în ariile cheie din inovarea politică, inovarea grupată, dezvoltarea start-upurilor, abordarea marketingului  inovării, a relaţiilor publice şi activităţiilor cu spirit antreprenorial concentrate pe cooperare între Universităţi, Parcuri Tehnologice şi antreprenori. Practicile ţintesc să sprijine companiile noi în dificultăţile pe care le întâlnesc la realizarea obiectivelor lor în perioadele de creştere timpurie.

citeşte mai departe ...

tips_from_european_entrepreneurs_ro.pdf (Pdf, 6.23 MB)
Aceasta brosură prezintă un larg spectru al obstacolelor, provocarilor şi momentelor de vârf ale întreprinzătorilor din 33 de ţări. Ne spun cine şi ce i-a inspirat şi ce îi conduce pe drumul pe care şi l-au ales. Şi – poate partea cea mai importantă – ne transmit mesajul ca a fi întreprinzator poate fi distractiv.
citeşte mai departe ...

the_many_faces_of_european_entrepreneurship_ro.pdf (Pdf, 5.51 MB)

Cele 36 de portrete de mici întreprinzători prezentate în această publicaţie ne arată diferitele parcursuri străbătute de femei şi barbaţi din 36 de ţari europene pentru înfiinţarea propriilor lor întreprinderi, precum şi varietatea largă a ideilor din spatele acestor afaceri.

citeşte mai departe ...

glossary_mol.pdf (Pdf, 133.58 KB)

Glosar - Parteneriatul Estic. Pentru a veni în întâmpinarea tuturor celor interesaţi de Parteneriatul Estic, Centrul de Informare ENPI cu suportul DG RELEX si EuropeAid a alcatuit un dicţionar de 27 de termeni relevanţi în domeniu.

citeşte mai departe ...

pack_rules_funds_ro.pdf (Pdf, 1.03 MB)

În funcţie de tipul de finanţare şi de profilul proiectului dumneavoastră, există oameni şi reţele a căror sarcină este de a vă oferi toate informaţiile de care aveţi nevoie pentru a începe. O mulţime de informaţii sunt, de asemenea, disponibile pe internet. În prezentul ghid sunt expuse normele financiare şi oportunităţile de finanţare pentru perioada 2007-2013.

 

citeşte mai departe ...