FP7 - seventh framework programme


Informaţii utile

Cooperare (29)
- Sănătate (36)
- Alimentaţie, agricultură şi biotehnologie (32)
- Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (38)
- Nanoştiinţe, nanotehnologie, materiale şi noi tehnologii de producţie (28)
- Energie (42)
- Mediu (inclusiv schimbări climatice) (49)
- Transport (inclusiv aeronautică) (19)
- Ştiinţe socio-economice şi umane (21)
- Securitate (16)
- Spaţiu (14)


the_many_faces_of_european_entrepreneurship_ro.pdf (Pdf, 5.51 MB)

Cele 36 de portrete de mici întreprinzători prezentate în această publicaţie ne arată diferitele parcursuri străbătute de femei şi barbaţi din 36 de ţari europene pentru înfiinţarea propriilor lor întreprinderi, precum şi varietatea largă a ideilor din spatele acestor afaceri.

citeşte mai departe ...

glossary_mol.pdf (Pdf, 133.58 KB)

Glosar - Parteneriatul Estic. Pentru a veni în întâmpinarea tuturor celor interesaţi de Parteneriatul Estic, Centrul de Informare ENPI cu suportul DG RELEX si EuropeAid a alcatuit un dicţionar de 27 de termeni relevanţi în domeniu.

citeşte mai departe ...

pack_rules_funds_ro.pdf (Pdf, 1.03 MB)

În funcţie de tipul de finanţare şi de profilul proiectului dumneavoastră, există oameni şi reţele a căror sarcină este de a vă oferi toate informaţiile de care aveţi nevoie pentru a începe. O mulţime de informaţii sunt, de asemenea, disponibile pe internet. În prezentul ghid sunt expuse normele financiare şi oportunităţile de finanţare pentru perioada 2007-2013.

 

citeşte mai departe ...

jtis-brochure_ro.pdf (Pdf, 500.16 KB)

Broşură informativă privind iniţiativele tehnologice comune (ITC). ITC sunt parteneriate între sectoarele public-privat realizate la nivel european pentru abordarea domeniilor strategice în care cercetarea şi inovaţia sunt esenţiale pentru competitivitatea europeană. Fiind un element nou în al şaptelea program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative. Iniţiativele tehnologice comune sprijină activităţi de cercetare multinaţionale de mari dimensiuni.

citeşte mai departe ...

A rough guide to the FP7 Work Programmes.pdf (Pdf, 690.81 KB)
Acest ghid descrie cum sunt elaborate Programele de Lucru ale PC7 de către Comisia Europeană, inclusiv cum Comisia se adresează extern pentru consultanţă, cum lucrează procedurile interne şi interacţiunea cu Comitetele de Programe PC7.
Ghidul răspunde la întrebări precum:
- Cine poate contribui la dezvoltarea conţinutului Programelor de Lucru?
- Care sunt părţile cu cea mai mare necesitate de contribuţie?
- Care este cel mai bun timp să propuneţi Comisiei contribuţia dvs.?
- Cum se face aceasta?

citeşte mai departe ...

Environment Policy Review 2008.pdf (Pdf, 8.48 MB)
This Environment Policy Review is the sixth edition and the last under this Commission’s mandate. It reports on the progress we made over the last years and points to the challenges we are still facing. The review provides an overview on the environmental trends in the European Union and its 27 Member States - and by doing so it will support future work to combat the remaining environmental challenges.
citeşte mai departe ...

The role of fiscal instruments in environmental policy.pdf (Pdf, 1017.93 KB)
Environmental protection is one of Europe's key values. The EU has set clear policy objectives to achieve its environmental goals. The EU has favoured market-based instruments, among which fiscal instruments to tackle the climate change problem. This paper takes a policy-making perspective and provides an overview of key issues on the role of fiscal instruments in energy and environmental policies. It describes fiscal instruments as costeffective means to promote environmental goals and highlights in which cases taxes and other types of fiscal instruments can usefully complement each other to achieve environmental target.citeşte mai departe ...

European Research Framework Programme. Research on Climate Change.pdf (Pdf, 1.81 MB)
The present publication has been prepared for the Third World Climate Conference (Geneva, September 2009) and the 15th Conference of the Parties to the United Framework Convention on Climate Change (COP-15, Copenhagen, December 2009). It provides an overview of recently completed and ongoing climate research projects undertaken under the 6th and 7th Research Framework Programmes of the European Community.citeşte mai departe ...

Opportunities offered by the Seventh Framework Programme (FP7) to microbiologists and biotechnologists.pdf (Pdf, 5.37 MB)
No descriptionciteşte mai departe ...

EEA Signals 2009. Key environmental issues facing Europe.pdf (Pdf, 3.87 MB)
Signals is published by the European Environment Agency (EEA) and provides snapshot stories on issues of interest both to the environmental policy debate and the wider public for the upcoming yearciteşte mai departe ...